Automation of Computer-Aided Manufacturing

Eng. Constantin Sâmbotin, PhD

The Institute for Research in Informatics

Abstract: Scopul lucrării este de a prezenta unele consideraţii personale privind introducerea calculatorului electronic în automatizarea mediilor industriale, dezvoltînd astfel unele concepte pe care le-am elaborat anterior. În acest context am arătat unele modalităţi de realizare a sistemelor de automatizare a fabricaţiei cu ajutorul calculatorului, în cele mai importante etape de dezvoltare, în funcţie de progresele tehnologice, atît în străinătate, cît şi în țară. Avînd în vedere actualitatea problemei, am insistat pe prezentarea unor concepte privind realizarea de sisteme de fabricaţie integrată cu calculatorul, de tip CIM.

Keywords: CIM, CAD, CAM.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Constantin Sâmbotin, Automation of Computer-Aided Manufacturing, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 41-54, 1992.