Automatic Identification by Bar Codes in Computer Integrated Manufacturing Systems

processed by Eng. Doina Buta

The Institute for Research in Informatics

Abstract: Codurile cu bare reprezintă în prezent una din cele mai răspîndite metode de identificare, datorită avantajelor pe care le oferă.
În articol se prezintă tipurile de coduri cu bare, structura lor şi domeniile de utilizare.
De asemenea, se prezintă tehnologia de realizare și consideraţii de alegere a sistemului de identificare.

Keywords: Coduri cu bare, simbol, caracter, densitate, scanner, identificare, autodiscriminare, standarde, specificaţii, structuri, tipologie, tehnologie, imprimare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Doina Buta, Automatic ldentification by Bar Codes in Computer Integrated Manufacturing Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 63-68, 1992.