Automata Theory and Its Applications

Bakhadyr Khoussainov and Anil Nerode
Birkhäuser Boston, Springer Verlag, 2001, 430 p.

Lucrarea abordează subiecte cu aplicativitate în mai multe domenii cum ar fi: studiul limbajelor formale, logica matematică, teoria calculabilității, reprezentarea matematică a noțiunii de program ce se execută în contextul unor resurse finite, modelarea circuitelor electrice idealizate etc.

Stilul în care este structurată lucrarea face ca aceasta să fie utilă specialiştilor familiarizați cu conceptele domeniului, fiind, în acelaşi timp, accesibilă celor ce iau pentru prima oară contact cu domeniul abordat în lucrare. Cu excepţia unor cunoştinţe elementare, înțelegerea subiectelor abordate nu presupune cunoaşterea unor noţiuni speciale.

Modul intuitiv în care sunt introduse problemele abordate permite înțelegerea profundă a ideilor fără să fie obligatorie parcurgerea demonstrațiilor prezente în lucrare.

Pentru persoanele interesate în aprofundarea domeniului, lucrarea oferă, la nivelul pe care îl acoperă, abordări riguroase precum şi o bibliografie adecvată, inclusiv trimiteri la liste bibliografice foarte complexe, disponibile pe diferite site-uri dedicate.

math. Vasile Constantin Coardoş, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Vasile Constantin Coardoş, Review of Automata Theory and Its Applications, by Bakhadyr Khoussainov and Anil Nerode (Birkhäuser Boston, Springer Verlag, 2001, 430 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 45, 2001.