Vlad

DATAMART and OLAP in Analysis and Evaluation of Industrial Water Pollution

Rădulescu Constanța Zoie National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă un model multidimensional de organizare a datelor și  analiză de tip OLAP (prelucrare analitică on line) pentru managementul riscului de poluare a apei în industria textilă. Se descriu, mai întâi, etapele necesare a fi …

Read More »

To a Definition of the Group Locality: Symmetry Measures

Cristian Lupu (caral@surf.ro) Centre for New Electronic Architectures of the Romanian Academy Abstract: Datorită progresului tehnic, a devenit posibil un nou tip de calcul: calculul bazat pe locație (location-aware sau location-based computing). Acest tip de calcul a făcut posibile aplicații care își determină locația și își modifică parametrii, interfețele utilizator …

Read More »

ICI Contribution in TBNI Logistic Platform Model Definition to International Multimodal Transport in the Area of North Bucharest Distribution Freight

Gabriela Rodica Hrin, Lucian Emanuel Anghel, Mihaela Tomescu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: În cadrul proiectului “Platforma logistică pentru transportul internațional multimodal în zona de concentrare-distribuție București Nord”, ICI, în calitate de partener al consorțiului proiectului, a definit un model de platformă logistică …

Read More »

Alphabet Orthogonality

Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Se defineşte conceptul de ortogonalitate a textelor. Sunt evidențiate structurile sintactice care formează entitățile text. Pentru alfabetele considerate în analiza ortogonalității, se construieşte un sistem de referință. Măsura în care simbolurile alfabetelor cifrelor romane, slav și grec sunt diferite este evidențiată prin intermediul metricilor …

Read More »

The CSS Techniques used in Implementing an Educational Web Portal

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest „Education is a horizon, not a destination” (Nicolae lorga) Abstract: Scopul principal al articolului este de a prezenta unele rezultate ale cercetării obținute în cadrul proiectului PN 03 13 07 04, care a avut ca obiectiv principal identificarea unor …

Read More »

A PKI Analysis – Complete Protection of Just Another Security Scheme?

Abstract: Comunicația prin intermediul rețelelor de calculatoare a luat amploare în ultimul timp, dar fără a ține seama de necesitatea tot mai mare de securitate a diverselor aplicații. Protocolul TCP/IP, ce stă la baza acestei revoluții, a facilitat dezvoltarea rapidă, dar ideea de securitate a avut, de cele mai multe …

Read More »

Educational Robot System for Navigation

Mihaela M. Oprea Nicolae Aldea Petroleum – Gas University of Ploiești Abstract: Testarea eficienței diferiților algoritmi de navigare, de invățare automată, aplicați în domeniul roboticii mobile implică primul pas în utilizarea unor sisteme robot de tip educațional, urmând ca într-o etapă ulterioară algoritmii să fie testați pe sisteme robot comerciale. …

Read More »

Maximization for Maritime Transport Networks

Abstract: În lucrare sunt prezentate rezultatele testării prin simulare pe calculator a unor procedee propuse pentru alegerea traseului și evaluarea costului transportului pe una din rutele alese pe baze euristice. Scopul aplicațiilor din acest paragraf este de a face posibilă o comparație între modelele grafo-analitice (de tip Ford și RPt) …

Read More »

e-Content Management: The SINRED Project

Abstract: Articolul prezintă realizarea primului sistem național de management al resurselor digitale în știință și tehnologie. Proiectul poartă denumirea SINRED și se bazează pe structuri GRID. Își propune reunirea informațiilor digitale, aflate în baze de date dispersate în instituții publice, unități de învățământ, unități de cercetare. Va crește astfel numărul …

Read More »

Advanced Technologies for Access to and the Reconstruction of Cultural Monuments from the National Cultural Patrimony

A Tool for the 3D Digital Reconstruction of Destroyed Buildings using Old Photos National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Lucrarea de față prezintă o componentă software, destinată reconstituirii 3D a imobilelor distruse, reconstituire realizată după fotografii vechi, ca o dezvoltare a instrumentului de reconstituire …

Read More »