Vlad

Development of a SIMULINK Library for Exploiting Neural Networks in System Identification

Marius Kloetzer Dan Ardelean Octavian Păstrăvanu Faculty of Automatics and Computer Science, Iassy Email: mkloetzer@ac.tuiasi.ro, adan@mail.dntis.ro, opastrav@ac.tuiasi.ro Abstract: Este prezentată o bibliotecă de instrumente software performante, care extind utilizarea mediului Simulink în domeniul identificării bazate pe modele de tip rețea neuronală. Facilitățile nou create permit realizarea antrenării prin simpla operare …

Read More »

Information Cloning

Ion Ivan Paul Pocatilu Marius Popa Mihai Sacală Bucharest Academy of Economic Sciences Abstract: Se definește conceptul de clonare informațională pentru a stabili măsura în care diferite componente hardware și/sau software sunt reutilizate în alte sisteme de calcul și/sau sisteme de aplicații. Sunt prezentate diverse metode de identificare a clonelor …

Read More »

Architectures for GIS based Web Services in Virtual Communities

Math. Angela Ioniță, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Structurat pe șapte secțiuni, acest articol prezintă mai întâi contextul de lucru, precizând că noua societate informațională se va baza pe conceptul de cetățean activ, motivat și istruit tehnologic, care va trăi în comunități virtuale …

Read More »

Linear Thermic Model for a Thermomicroscopy-Cell

Eng. Cristian Dumitrache, PhD “Valahia” University of Târgoviște Abstract: Vom prezenta în acest articol rezultatele identificării și generării unui model termic liniar pentru prototipul unei celule de termomicroscopie lucrând în intervalul de temperatura 10°- 120° C. Rezultatele și concluziile vor servi pentru evaluarea ponderii diferitelor elemente constructive ale celulei în …

Read More »

Expert System for Optimal Control of Automatic Regulation Loops

Eng. Mircea Andrei, PhD Eng. Mihaela M. Oprea, PhD Petroleum-Gas University of Ploiești Abstract: Lucrarea descrie sistemul expert prototip, Expert AT, destinat autoacordării optimale a buclelor de reglare automate, sistem dezvoltat în cadrul grantului CNCSIS AT cod 221/2001. Keywords: sistem expert, autoacordare optimală, buclă de reglare automată. View full text …

Read More »

QNX/CORBA Server for a Virtual Enterprise Component

Senior Lect., Eng. Daniela Saru Eng. Adrian Petcu Lect., Eng. Daniel Merezeanu “Politehnica” University of Bucharest saru@aii.pub.ro, pady@ss.pub.ro Abstract: Lucrarea prezintă problemele legate de proiectarea și implementarea unui server cu dublu rol – supervizor și de integrare software – pentru un modul funcțional al unei întreprinderi virtuale. Tehnologia software utilizată …

Read More »

Uncertainty Modelling in an Expert System

Eng. Mihaela M. Oprea, PhD Petroleum-Gas University of Ploiești Abstract: Majoritatea aplicațiilor care necesită dezvoltarea unui sistem expert implică rezolvarea problemei incertitudinii specifice domeniului de expertiză. Funcționarea corectă a sistemului expert depinde, în bună măsură, și de soluția adoptată pentru rezolvarea acestei probleme. În lucrare, vom analiza principalele surse de …

Read More »

Agglomeration State of a Network

Cristian Lupu (caral@surf.ro) Andrei Hagiescu Centre for New Electronic Architectures of the Romanian Academy Abstract: Rețelele de interconectare sunt, de obicei, evaluate neglijând poziția originii. Articolul încearcă să reveleze aspecte interesante ale evaluării rețelelor, în special ale rețelelor neomogene, din punctul de vedere al localității de interconectare spațiale. Localitatea spațială este unul …

Read More »

The Role of Knowledge Management Systems in the Project Management Information Systems Integration (The Role of KMS in the PMIS Integration)

PhD student, Eng. Cristina Niculescu Research Institute for Artificial Intelligence of the Romanian Academy Abstract: Articolul introduce noua perspectivă a managementului de cunoștințe (KM) în contextul activităților de management de proiect (PM), desfășurate la nivelul organizațiilor virtuale: KM este văzut ca un proces ciclic, care implică trei activități intercorelate: creare, …

Read More »

Digital Controller Design for a Thermomicroscopy-cell using Matlab/Simulink

Prof. Eng. Cristian Dumitrache Valahia University of Târgoviște Abstract: Prezentăm în acest articol rezultatele proiectării unui regulator digital ce realizează funcția de regulator I-PD pentru o celulă de termomicroscopie [1]. Rezultatele sunt obținute utilizând pachetul de programe Matlab-Simulink [4]. Articolul urmează pașii: alegerea modelului termic al celulei prin identificare; proiectarea …

Read More »