Vlad

Computer-Aided Programming of the Journey of An Ocean Liner

Abstract: În lucrare, se consideră o rețea de transport, exprimată printr-un graf orientat G (N, A) în care mulțimea nodurilor N = {1, 2, …, n} reprezintă porturile, iar mulțimea arcelor A, dată de relaţia definită pe produsul cartezian A ⊆ N ⋅ N. Aceasta exprimă căile de comunicaţie, existente …

Read More »

Solutions for Software Integration of Concurrent Engineering Activities

Prof., Eng. Mihai Aurelian Stănescu Eng. Daniela Saru Eng. Simona Liliana Caramihai, PhD Politehnica University of Bucharest Abstract: Articolul prezintă paradigma ingineriei concurente şi, în special, un concept de bază al acesteia – echipa pluridisciplinară de proiectare. O astfel de echipă poate lucre eficient numai în contextul existenței unei infrastructuri …

Read More »

DCOM, CORBA, JAVA: A Comparative and Prospective Analysis

Eng. Daniela Saru Faculty of Automatics and Computer Science Politehnica University of Bucharest Abstract: Articolul conține o prezentare succintă a tehnologiilor DCOM (cu tehnologiile corelate pe care le include, OLE, COM, protocol DCOM), CORBA şi a limbajului Java în contextul rolului pe care acestea îl au în elaborarea şi utilizarea …

Read More »

Access – A Database for Ecology and Environment Protection

math. Victor Popa eng. Mina Boboc Victoriana Popa National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Se prezintă baza de date care integrează modele de simulare din biblioteca de modele pentru ecologie și protecția mediului. Baza de date include datele necesare funcționării modelelor ecologice, furnizând totodată integritatea …

Read More »

A Geographically Distributed Database for Ecology

Eng. Dan Buzuloiu, PhD Eng. Cătălin Ciocoiu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă modalitatea de proiectare a unei baze de date distribuită pentru monitorizarea și analizarea parametrilor ecologici. Se prezintă structura serverelor și a bazei de date ce poate fi acest scop, precum …

Read More »

Automated Monitoring System for the Environment Data

F. Harţescu, C. Giugică, N. Ciorobea National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă un pachet de programe pentru monitorizarea automată a datelor primite de la un set de senzori inteligenți, care reprezintă un subsistem din cadrul temei ”REALIZAREA DE SISTEME TELEMATICE CU APLICAȚII ÎN …

Read More »

Telematic Systems. Applications.

Eng. Florin Stănciulescu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Se prezintă conceptul de sistem telematic, arhitectura și structura acestuia, care include un sistem de monitorizare (automată) a datelor, un sistem de teletransmitere a acestora, a bază de date distribuită, un sistem de alarmare a …

Read More »

Administrative Boundary Data Services for the Central and Eastern European Countries –
ABDS for CEEC
Inco-Copernicus Project No. 977050

math. Angela Ioniţă, PhD, coordinator of the Project “ABDS for CEEC” for Romania  National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Forumul dedicat Societăţii Informaționale cu participarea Comisiei Europene şi a țărilor din centrul și estul Europei (CEEC), sub conducerea Domnului Bungemann a ridicat un număr de …

Read More »