Vlad

Considerations About Equivalence Theorems for Search Algorithms

Eng. Cezar lonescu Eng. Leon Baţachia Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: În acest articol se face o prezentare a teoremelor NFL (“No Free Lunch Theorems”) a căror publicare a stârnit multe dezbateri în lumea științifică. Prezentarea este însoțită de consideraţii privind extinderi, corolare şi implicaţii …

Read More »

A Functional Approach of the Aggregation of Expert Estimations

Math. Vsevolod Arnăut, PhD Institute of Mathematics Academy of Sciences Republic of Moldova Abstract: Lucrarea se referă la unele momente legate de expertiza colectivă. După o scurtă caracteristică a acesteia, sunt enumerate etapele principale ale expertizei şi apoi analizate unele momente legate de agregarea estimărilor expert, în vederea obţinerii unei …

Read More »

A Performant Simulator for Determining the Automatic Control of Fractional Columns

Eng. Gabriel Rădulescu Eng. Vasile Marinoiu, PhD Eng. Math. Cornel Marinescu, PhD Petroleum-Gas University of Ploieşti Abstract: Lucrarea prezintă un simulator software, DIN_SIM, conceput pentru investigarea comportării în regim dinamic a coloanelor de fracționare, echipate cu diferite structuri ale buclelor de reglare automată. Este prezentat modelul matematic dinamic generalizat al …

Read More »

How To Define Technical Specifications for the Main Entities of A General Cadastre Register

Econ. Costin Pribeanu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Integrarea registrului permanent al cadastrului general într-o strategie națională de informatizare necesită satisfacerea unor cerințe funcţionale diverse, ale instituţiilor şi operatorilor economici interesați. Acest articol are ca obiectiv discutarea aspectelor mai sensibile, legate de definirea …

Read More »

A 2D Pattern Recognition System

Eng. Mihaela M. Oprea, PhD “Petroleum-Gas” University of Ploieşti Abstract: Lucrarea prezintă un sistem de recunoaştere a formelor 2D, SVA-I, utilizat pentru recunoaşterea pieselor industriale. Reprezentarea formei 2D este realizată prin curba θ-s, iar ca măsură a similarităţii este introdusă o metodă de grupare tip Hough. Sistemul SVA-I a fost …

Read More »

A Risk Management System for Financial Investment Based on the Markowitz Models for
Portfolio Selection

Math. Constanţa Zoie Rădulescu Institute for Research in Informatics Abstract: În lucrare sunt prezentate trei modele de selecţia portofoliilor de tip Markowitz şi anume modelele de minimizarea riscului, maximizarea profitului şi medie dispersie. Modelele sunt considerate în variabilă continuă. Se descrie structura și se ilustrează arhitectura unui produs soltware MARKPORT …

Read More »

Computer-Aided Diagnosis of the X-ray Control of Welded Joint. New Morphological and Structural Methods for X-ray Images Exploration

Aurel Marian Ministry of Industry and Commerce Abstract: Particularitatea defectoscopiei radiologice a îmbinărilor sudate, caracterizată prin: dispersia mare a calității imaginii radiologice, absenţa datelor statistice pentru eșantionare, specific tehnologic şi cerinţe standardizate de control creşte dificultatea elaborării unui sistem automat de detecție. Metoda morfologică şi structurală prezentată ia în considerare …

Read More »

The Wigner – Ville Transform: Discrete, Periodic and Aperiodic Versions

Eng. Doinița Ghinea Vocational School No. 19 Bucharest Abstract: Utilizarea transformatei Wigner-Ville în scopul analizei timp-frecvenţă a semnalelor nestaționare prezintă un mare avantaj faţă de alte metode, datorită preciziei cu care se pot localiza evoluţiile spectrale, însă apariţia termenilor de interferenţă face dificilă interpretarea imaginilor obținute. În prezenta lucrare sunt …

Read More »

Robust Tuning of Adjusters for Dead Time Processes. A Comparative Study

Eng. Florina Ungureanu Eng. Silviu Florin Ostafi Technical University of Iassy Abstract: În această lucrare, sunt prezentate câteva metode de acordare robustă a regulatoarelor convenţionale (PI şi PID) pentru procese lente cu timp mort. Pentru fiecare metodă în parte, regulatorul este acordat optimal pentru parametrii nominali ai procesului. Apoi se …

Read More »