Vlad

Graphical Representation of Statistical Data Series As A Proof of “Quality” in Production Systems

Eng., math. Adriana Alexandru Math. Roxana lon Eng. Adriana Stanciu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea abordează asigurarea calității în sistemele de producție. Sunt definite noţiuni de calitate a producției, calitatea produselor precum şi noțiuni referitoare la controlul proceselor industriale, controlul produselor şi interacțiuni …

Read More »

TQM – A Concept for Continuous Improvement

Eng. Dumitru Popescu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Extinderea implementării conceptului TQM (Total Quality Management) în economia occidentală se datorează tendințelor manifestate în evoluția economică, de globarizare a relațiilor economice, de diversificare a cererilor şi personalizarea produselor, de creştere a performanţelor proceselor şi produselor. …

Read More »

Integrated Logistics Engineering

Eng. Constantin Sâmbotin, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Logistica tehnică, funcţie importantă a ciclului de viaţă al produsului industrial, reprezintă capacitatea acestuia de a îndeplini misiunea pentru care a fost proiectat, în condiţiile de utilizare precizate şi cu o durată de timp determinată. …

Read More »

Production Control Strategies and How To Choose Among Them

Eng. Dumitru Popescu Eng. Angela Popa Eng. Aurel Mihalache National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Flexibilizarea sistemelor de control a producţiei pentru a corespunde cerințelor schimbătoare ale pieţii se realizează prin implementarea combinată a diferitelor filosofii de planificare şi control. Sunt analizate atât filosofii consacrate …

Read More »

Process Identification Through Neural Techniques

Abstract: Lucrarea își propune să abordeze problema identificării proceselor industriale prin tehnica modernă a rețelelor neurale. Articolul prezintă, în prima parte, metodologia de identificare a unui proces integrat în mediul industrial cu toate precauțiile ce trebuie luate pentru a nu perturba regimul nominal de funcționare a sistemului. În cea de …

Read More »

Multi-resolution Modelling of Ground Surfaces

Eng. Felicia Ionescu, PhD Politehnica University of Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă modelarea multi-rezoluție a formelor de teren, pentru reprezentarea realistă şi eficientă a suprafeței terenului în bazele de date grafice destinate aplicațiilor de realitate virtuală şi simulare. Reconstruirea suprafeței terenului prin aproximare este realizată printr-un algoritm de selecție a punctelor …

Read More »

Application of Neural Networks in Forecasting Natural Phenomena

geogr. Costel Barbălată math. Laurențiu Leuştean National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Rețelele neurale prezintă o abordare alternativă promițătoare la predicția seriilor de timp. În acest articol, se aplică rețelele neurale la predicția unor serii de timp, reprezentând măsurătorile debitelor lichide medii lunare, efectuate la …

Read More »

A Method for Evaluating the Adjusters` Robustness

Eng. Florina Ungureanu “Gh. Asachi” Technical University of Iassy Abstract: În această lucrare, este studiată robustețea regulatoarelor convenționale PI şi PID şi se propune o metodă de evaluare a robusteții utilizând analiza globală de sensibilitate. Regulatorul este acordat optimal cu una din metodele clasice, pentru valorile considerate nominale ale parametrilor …

Read More »

NOVELL Local-area Networks

PhD student, Junior Lect. Anda Monica Morait University of Bucharest Abstract: Prezenta lucrare de sinteză abordează domeniul rețelelor locale Novell şi, în special, sistemul de operare NetWare 3.11. În cuprinsul ei sunt tratate conceptele de bază ale rețelelor locale Novell: componentele software, securitatea datelor în rețea, tipuri de utilizatori şi …

Read More »