Vlad

Administrative Boundary Data Services for the Central and Eastern European Countries –
ABDS for CEEC
Inco-Copernicus Project No. 977050

math. Angela Ioniţă, PhD, coordinator of the Project “ABDS for CEEC” for Romania  National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Forumul dedicat Societăţii Informaționale cu participarea Comisiei Europene şi a țărilor din centrul și estul Europei (CEEC), sub conducerea Domnului Bungemann a ridicat un număr de …

Read More »

PANEL-GI: Pan European Link for Geographical Information
Inco-Copernicus Project No. 7136

math. Angela Ioniţă, PhD, coordinator of the Project “PANEL-GI” for România  National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Rezumatul şi obiectivele activităţii propuse În ultimii zece ani, Comunitatea Europeană de Informaţie Geografică (European Geographical Information Community) a iniţiat o dezbatere cuprinzătoare şi, ca urmare, sunt în curs …

Read More »

Courseware on Data Acquisition with Remote Data Acquisition and Videoconference

Zoltan Nagy, Şerban Agachi “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca Abstract: Lucrarea prezintă un software de curs electronic de achiziţie de date, dezvoltat în limbajul de programare LabVIEW. Aplicația este alcătuită din două componente: serverul de date, aplicație care rulează pe calculatorul cu sistemul de achiziţie de date, şi aplicaţia client, care …

Read More »

Considerations About the Use of Neuronal Networks in Non-linear System Identification

Eng. Constantin Voloşencu “Politehnica” University of Timişoara Abstract: Lucrarea prezintă un studiu privind posibilitatea utilizării rețelelor neuronale de tip feedforward în identificarea sistemelor neliniare. Se introduc câţiva indicatori pentru analiza calităţii rețelelor neuronale. Ca exemplu de calcul se alege identificarea unui regulator fuzzy cu metoda identificării neuronale directe. Se prezintă …

Read More »

SECOMBCF – A Fuzzy Expert System for Technological Process Control

Eng. math. Vasile Mazilescu, PhD “Dunărea de Jos” University of Galaţi Abstract: Prezenta lucrare se situează în câmpul sistemelor simbolice de inteligență artificială, aplicate în conducerea proceselor tehnologice. Caracteristica fundamentală a sistemului expert SECOMBCF o reprezintă procesarea cunoştinţelor factorizate fuzzy, implicate în sinteza unor decizii. Sunt evidenţiate raporturile dintre conducerea …

Read More »

Geoengineering – Geomatics

math. Angela Ioniţă, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest GeMaSOFT Laboratory, e-mail: aionita@td1.ici.ro Pentru a descrie cel mai bine concentrarea actuală asupra tehnologiei corespunzătoare managementului de informaţie geografică şi pentru asigurarea interoperabilităţii obiectelor spaţiale şi a pieței, am ales termenul de “geoinginerie” care reprezintă convergenţa …

Read More »

Comparative Aspects of Data Modelling in Designing Spatial Databases

math. Angela Ioniţă, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest GeMaSOFT Laboratory, e-mail: aionita@td1.ici.ro Abstract: Din punctul de vedere al structurii creierului uman şi al funcţionării lui, pot fi determinante argumentele fundamentale pentru viitoarele caracteristici ale unui formalism optimal, pentru modelarea conceptuală de date spaţio-temporale. Compararea …

Read More »

Teleworking – A Precondition of the Global Economy

Eng. Delia Chiricescu Eng. Florin Gheorghe Filip, PhD, corresponding member of the Romanian Academy National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Introduction: Istoria umană este traversată de schimbări de civilizaţii, care au uneori alura unui seism de amplitudine marc, similar cu multe procese petrecute in trecut. De …

Read More »

DCE and CORBA: Synthesis and Comparative Analysis

Eng. Daniela Saru, PhD Politehnica University of Bucharest Abstract: Numărul mare de cerinţe şi complexitatea problemelor ce trebuie rezolvate în domeniul sistemelor distribuite eterogene actuale au condus, în ultimii ani, la apariția unor tehnologii de elaborare a aplicațiilor software, care să asigure atât programatorilor, cât şi utilizatorilor acestui tip de …

Read More »

Temperature Regulation in A Pipe Furnace. Case Study

Eng. Florina Ungureanu “Gh. Asachi” Tehnical University of lassy fungurea@omicron.ch.tuiasi.ro Abstract: În această lucrare, se studiază reglarea robustă a temperaturii înt-un cuptor tubular, caracterizat prin comportare dinamică lentă, inerţii apreciabile şi incertitudinea modelului, proces specific industriei chimice. Ca modalităţi de reglare sunt utilizate reglarea cu model intern (IMC) şi reglarea …

Read More »