Vlad

Physical Simulator for Flexible Processing Systems

Eng. Adrian Totu Eng. Lidia Barbul Eng. Adrian Dorobanţu Abstract: În articol este prezentat modul în care a fost proiectat şi realizat un simulator fizic pentru Sistemele Flexibile de Prelucrare (SFP). Simulatorul pentru SFP este un instrument utilizat în verificarea, testarea și reprezentarea modului de funcţionare al Sistemelor Flexibile de …

Read More »

Large Scale Systems Reliability

Prof. Dr. Ion Săcuiu Lecturer Maria Enăchescu Iulian Mircea Academy of Economic Sciences Abstract: Promovarea pe piaţă a unui produs de folosinţă îndelungată necesită însoţirea acestuia de un centificat de calitate și fiabilitate, elaborat pe baza unui studiu. Cum este practic imposibil de realizat un lot reprezentativ care să funcţioneze …

Read More »

Reduction of Number of Nodes on Automatically Generating A Graph Drawing

Math. Rădulescu Constanţa Zoie Institute for Research in Informatics Abstract: Articolul prezintă o metodă euristică de minimizare a numărului de intersecţii de arce în generarea cu ajutorul calculatorului a desenului unui graf. Este descrisă metoda baricentrică şi sînt detaliaţi algoritmul pentru grafurile cu două niveluri și algoritmul pentru grafurile cu …

Read More »

Fuzzy Sets: A Model

Prof. Dr. Math. Paul Flondor Politechnical Institute of Bucharest Abstract: În lucrarea de faţă se studiază unele aspecte ale “conjecturii Negoiţă”: mulțimile fuzzy sînt mulţimi ordonate. Se încearcă o abordare generală a relaţiilor de ordine implicate într-un asemenea model. Keywords: mulțimile fuzzy, relaţie de ordine, topos, experiment fuzzy. View full …

Read More »

Modelling of Functional Interdependencies within Electrical Power Systems

Dr. Eng. Lucia Cristina Dumitriu Dr. Eng. Cătălin Dumitriu Politechnical Institute of Bucharest Abstract: Obiectivul fundamental al unui sistem de putere este de a satisface în fiecare moment necesarul de putere al consumatorilor, parametrii energiei electrice livrate trebuind să se înscrie într-o bandă de valori admisibile. În lucrare se definesc …

Read More »

An Algorithm for High Complexity Electrical Circuits Analysis

Prof. Dr. Marius Preda Prof. Dr. Eng. Fănică Spinei Eng. Horia Andrei Politechnical Institute of Bucharest Department of Electrotechnics Abstract: Se prezintă o metodă eficientă de calcul al funcţiilor de rețea bazată pe utilizarea metodei topologice, aplicată circuitului echivalent simplificat. Algoritmul de calcul are următoarele părţi principale: – obţinerea unui …

Read More »

Large Scale Systems Description Based on Continuous Models

Eng. Bălan Theodor Institute for Research in Informatics Abstract: Metodele moderne de realizare a sistemelor de comandă au la bază utilizarea unor modele discrete, implicînd şi includerea calculatoarelor numerice în probleme de identificare, simulare și control. Lucrarea își propune să prezinte suportul teoretic al trecerii de la modelele continue la …

Read More »

Some Considerations About AI-Based Simulation

Eng. Gabriel Neagu Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea este dedicată prezentării succinte a specificului și avantajelor oferite de simularea bazată pe metode ale inteligenţei artificiale (simulare în mediu inteligent sau simulare bazată pa cunoştinţe cum mai este referită în literatură), în raport cu simularea clasică. Pentru exemplificarea acestei …

Read More »

A Solution to Intelligent Supervision of Monovariable Adjusting Structures

Eng. Păstrăvanu O. Eng. Ifrim S. Dr. Eng. Lazăr C. Politechnical Institute of laşi Abstract: Pornind de la procedeul Aström-Hägglund de autoacordare a regulatoarelor PID, în lucrare se prezintă principii de supervizare inteligentă, utilizabile în conducerea evoluată a proceselor, precum şi implementarea numerică a acestora. Performanțele obţinute în reglarea unei …

Read More »

ESPRIT Programme – Its Relations to European Research

Part I: Overview of European research Dr. Math. Florin Păunescu National Commission for Informatics 1. History  Înainte de 1980, Comunitatea europeană a iniţiat acțiuni de cercetare relativ disparate, limitate la domeniile cărbunelui, oţelului şi energiei nucleare. Necesitatea coordonării într-o structură globală a ştiinţei şi cercetării a fost percepută cu oarecare întîrziere, …

Read More »