Vlad

Client-Server Technologies

Math. Florin Păunescu, PhD Global Services and Systems – Glossy S.A. Din punct de vedere al raportului dintre producătorii (furnizorii) de produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaticii (TI) şi utilizatorii acestora, se constată o basculare spre aceştia din urmă. Această basculare se manifestă printr-o schimbare de atitudine a utilizatorilor …

Read More »

Interconnectability – A Paradigm of Global Informatization

Prof. dr., Eng. Nicolae Țăpuş “Politehnica” University of Bucharest 1.  Interconectivitatea – necesitate a informatizării Interconectivitatea la nivelul global este asigurată prin infrastructura de comunicaţii şi sistemul de programe care gestionează schimbul de informaţii. Toate ţările dezvoltate au un program pentru promovarea societății informaţionale. Acad. Mihai Dragănescu, în una din …

Read More »

Trends and Anticipations in Medical Informatics

Horia-Nicolai Teodorescu*1, Dan Galea**, Florin Topoliceanu***, Ion Bogdan+, Adrian Brezulianu++ Sfârşitul de secol este sub zodia a două mari proiecte ce nu privesc cosmosul, ori atomul, ci sunt legate de om. Aceste proiecte, indubitabil, sunt înrudite: ambele sunt privitoare la informaţie, deși clasic aparţin la două științe diterite. Primul proiect …

Read More »

Information Technologies for Manufacturing Processes

Dr. Eng. F. G. Filip National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Introduction În câteva articole publicate în decursul ultimilor luni s-a încercat crearea unei perspective asupra conținutului, importanței și dinamicii procesului de construire a societăţii informatizate (SI) asa cum este el reflectat în documentele UE …

Read More »

Microsystems – A New Step to Technological Integration

Dan Dascălu *), Member of the Academy “Politehnica” University of Bucharest Introduction Societatea informaţională globală se va baza pe o infrastructură informatică. Pentru procesarea, stocarea şi transmisia informaţiei se foloseşte tehnica electronică şi optoelectronică (la care se mai adaugă stocarea pe suport magnetic). Tehnologia dominantă în electronică este cea microelectronică. …

Read More »

Telecommunications as the Backbone of Global Information Society

Eng. Andrei Chirică Cred că există în acest moment trei întrebări fundamentale: De ce ne îndreptăm spre societatea globală informațională? Care este rolul telecomunicaţiilor în această societate? Cum se plasează România în această nouă revoluție industrială şi dacă este o cale mai rapidă pentru integrarea noastră în Europa? La primele …

Read More »

Modernization of Romania and Information Technology

Vasile Baltac, PhD, Associate Profesor Tehnologia informaţiei şi societatea 1.1 Noile dimensiuni ale impactului tehnologiei informaţiei Tehnologia informaţiei şi electronica reprezintă de câteva decenii noua provocare a economiei mondiale. Există suficiente argumente pentru a constata că are loc transformarea producţiei de produse ale tehnologiei informaţiei dintr-o producţie de bunuri de …

Read More »

Romania and Global Information Society

Eng. M. Guran, PhD Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Despre “Societatea postindustrială” şi “societatea informaţională” Termenul de “societate postindustrială” a fost creat de Daniel Bell, profesor la Univ. Haward, în anii ’70, pentru a descrie noile structuri şi tendinţe care se iveau atunci în societăţile …

Read More »