Vlad

Features Modelling, Recognition and Extraction in Concurrent Engineering Systems

Econ. Claudia Ionescu Eng. Constantin Vasiliu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: În articolul de faţă, se prezintă o dezvoitare relativ nouă în CAD/CAM privind modelarea, recunoaşterea şi extragerea de trăsături în sistemele de inginerie concurentă. Sunt evidențiate de asemenea metodele avansate de modelare …

Read More »

Forerunner of Information Revolution in Romania

Eng. Ştefan Iancu, PhD The Romanian Academy Edificarea societății globale informaţionale este un obiectiv comunitar strategic, a cărui realizare presupune o strânsă colaborare între factorii guvernamentali, de cercetare şi de producție, atât la nivel european, cât şi la cel al fiecărei țări. În urma întâlnirii Grupului celor 7 de la …

Read More »

A Demoeconomic Model Based on Technical Concepts

Eng. Nicolae Costake, PhD National Commission on Informatics, Bucharest Math. Revișoara Bădulescu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Modelul demoeconomic prezentat a fost elaborat utilizând concepte de natura teoriei sistemelor, în primul rând linia de întârziere cu pierderi. Se descrie instrumentul program elaborat, exemplificându-se …

Read More »

FAST Technique Based Analysis of Global Sensitivity of A Chemical Reactor (The Fourier Amplitude Sensitivity Test)

Eng. Ştefan Ungureanu, PhD Eng. Florina Ungureanu Faculty of Industrial Chemistry “Gh. Asachi” Technical University, Iași Abstract: Analiza sensibilităţii globale, ASG, a unui sistem are drept scop determinarea gradului în care abateri aleatoare ale mărimilor independente ale sistemului, într-un domeniu de incertitudine cunoscut, influențează observabilele sistemului. Spre deosebire de analiza …

Read More »

Information Technology and Forest Economy

PhD stud., econ. math. Gabriela C. Florescu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea face o prezentare a tehnologiilor informaţiei care duc la îmbunătăţirea planificării strategice, tactice și a organizării operaţionale şi controlului în domeniul administrării pădurilor. Keywords: planificarea strategică, planificarea tactică, GIS, GPS, …

Read More »

S-NET: A Distributed Network for Data Acquisition in Industrial Milieu

Eng. Th. Bălan Eng. A. Buzuloiu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă experienţa autorilor în utilizarea rețelei distribuite de achiziţii date în mediul industrial S-NET, produsă de firma SOLARTRON Ltd., cât şi realizările lor în domeniul software-ului aferent. Lucrarea se doreşte o …

Read More »

Mechanism for Communication through Pipe-Line

Nicolae Robu Technical University of Timişoara Abstract: Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de comunicare prin conductă, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se evocă noţiunea de conductă, iar …

Read More »