Vlad

A Model for Switching Channels Design and Optimization

Senior Lect. Moise Cocan Assist. Lect. Dorin Bocu University of Brașov În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm o modalitate de proiectare a circuitelor de comutație precum și optimizarea acestora. Vom prezenta în acest sens un algoritm care realizează proiectarea şi optimizarea unui circuit de comutație utilizînd structurile Reed-Muller, …

Read More »

A First Evaluation of CEC Call for Co-operation Proposals in Science and Technology

Eng. Gabriel Neagu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest În anul 1992, Comisia Comunitatilor Europene (CCE), prin Directia Generala XII (Știință, Cercetare și Dezvoltare) și Directia Generală XIII (Telecomunicații, Informație, Tehnologie și Inovație), a lansat țărilor Europei centrale și orientale (ECO) apelul pentru propuneri de …

Read More »

Research Areas Investigated by Computing Department of University of Manchester Institute of Science and Technology

Eng. Gabriel Neagu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Institutul pentru Știință şi Tehnologie al Universităţii din Manchester (UMIST) este o unitate de învăţămînt şi cercetare care pregătește peste 5000 studenţi şi doctoranzi, în specialităţile matematică, chimie, mecanică, energetică, calculatoare, automatică, informatică, ştiinţe sociale. Materialul …

Read More »

Technology Transfer Centre for Testing and Training in DSS

Eng. Dragoş Bugă National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest 1. Introduction Institutul de Cercetări în Informatică desfășoară de peste 20 de ani activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul informaticii. În condiţiile actuale, cînd România cunoaşte o mutație important și rapidă spre o economie …

Read More »

Drilling Activity Automation – Drilling Tool Modelling (Part I)

Senior Lect., Eng. Vasile Cîrtoaje, Asist. Lect., Eng. Otilia Cangea Petroleum and Gas Institute of Ploiești Abstract: Garnitura de prăjini de foraj constituie un subsistem din componența sistemului automat de avans al sapei și a sistemului automat de manevră (de introducere şi extragere a sapei), avînd o influenţă determinantă asupra …

Read More »

Open Systems – A Guide

Math. Rodica Hrin, Econ. Maria Bouruc Econ. Lucreția Pîrvu, Math. Viorica Hărăbor National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: În Institutul de Cercetări în Informatică s-a elaborat un ghid structurat în două volume pentru realizarea de sisteme deschise. În acest articol sînt prezentate, pe capitole, …

Read More »

Open Systems – Context, Concept, Characteristics

Math. Rodica Hrin, Econ. Lucreția Pîrvu Econ. Maria Bouruc, Math. Viorica Hărăbor National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Articolul prezintă contextul general, care a determinat apariţia unor noi concepte și tehnologii referitoare la realizarea, dezvoltarea și întreţinerea unor sisteme de aplicaţii, care să răspundă …

Read More »

Open Systems – A Topicality

Eng. Dragoș Bugă National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă un prim studiu al autorului în domeniul sistemelor deschise, încercînd să se constituie într-o pledoarie convigătoare pentru această abordare necesară a “industriei” calculatoarelor. Keywords: sisteme deschise, portabilitate, interoperabilitate, integrare, factor uman, VAX-VMS, SNA, …

Read More »

I/O Models-Based Change Detection in Dynamic Systems

Eng. Th. D. Popescu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea are ca obiect prezentarea unor metode de detecție a schimbărilor în sistemele dinamice monovariabile, bazate pe utilizarea modelelor intrare-ieşire de tip ARX și ARMAX și pe diferite statistici de test, evaluate în …

Read More »