Vlad

Social engineering as the new deception game

Aurelian STOICA National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest aurelian.stoica@ici.ro Abstract: As the general interest in the cybersecurity field grew in the last years, more and more researchers focused on the social engineering topic. Most of the studies approached the technical aspects of the social engineering, …

Read More »

Performance improvement of the proxy servers’ cache in distributed systems using session and cookie techniques based on game theory

Bita JAFARI, Peyman BAYAT* Department of Computer Engineering, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran jafari_bita@yahoo.com, bayat@iaurasht.ac.ir *Corresponding author: Peyman BAYAT bayat@iaurasht.ac.ir Abstract: Smart machines achieve daily life in-demand services increasingly, and quicker access to required services is of great importance and, in some services, is very critical. In this …

Read More »

The impact of the human dimension on decision support systems

Aurelian BUZDUGAN, Gheorghe CAPATANA Moldova State University aurelian.buzdugan@yahoo.com; gh_capatana@yahoo.com Abstract: The human dimension has a critical role in the development and use of decision support systems. In order to ensure that the quality and performance of computer-supported decisions is high, the human dimension needs to be assessed during all phases …

Read More »

An application of a genetic algorithm based on Particle Swarm Optimization to a multiple responses problem arising in the Tube Hydroforming Process

Hamza A. GHULMAN, Mohammed YUNUS* Mechanical Engineering Department, College of Engineering and Islamic Architecture, Umm Al-Qura University, Abdiah, Makkah, Kingdom of Saudi Arabia haghulman@uqu.edu.sa, myhasan@uqu.sa *Corresponding author: Mohammed YUNUS myhasan@uqu.sa Abstract: Tube Hydroforming (THF) is a relatively new manufacturing process mainly used in the automotive industry from the past decades, …

Read More »

Problems and Solutions in the Object-Oriented Data Base Technology

Eng. Radu Bercaru Eng. Șerban Voinea Institute for Research in Informatics Abstract: Apariţia unor aplicaţii noi, precum proiectarea şi ingineria asistate de calculator, ingineria software, sisteme de fabricaţie asistată, sisteme bazate pe cunoştinţe sau sisteme multimedia a scos în evidenţă limitările destul de serioase ale sistemelor tradiționale de gestiune a …

Read More »

A Intuitive Look over the Complex Object-Oriented Data Model

Math. Mircea Râureanu, Econ. Virgil Duţescu Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea își propune să studieze modelul de date, orientat pe obiecte complexe din perspectiva bazelor de date relaționale. Se poate observa că, dacă se încalcă restricția 1NF dată de teoria normalizării, se obține un concept interesant: relaţia structurată. Evidenta …

Read More »

Administration Languages for Complex Objects

The fundamental characteristics of a language oriented towards complex objects Math. Mircea Râureanu Eng. Sabin Chiricescu Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea constituie o introducere în teoria limbajelor orientate pe obiecte complexe. În prima parte, este definit un model de  referinţă, numit model structural, care este un summum al …

Read More »

Negation in Data Base-Oriented Interpretation of Logical Programs

Eng. Sabin Chiricescu Institute for Research in Informatics Abstract: Se prezintă o etapă în proiectarea unei baze de date deductive și anume introducerea negaţiei. În prima parte, facem o scurtă prezentare a negaţiei în PROLOG, urmată de prezentarea negaţiei în DATALOG. Aici, unde negația apare în corpul regulilor, se prezintă …

Read More »