Vlad

Languages for Deductive Data Base Definition

Math. Cserveny Cristian Institute for Research in Informatics Abstract: Articolul de față se înscrie într-o serie dedicată bazelor de date deductive. În capitolul 1, sînt prezentate cerinţele generale, pe care un limbaj de definire a unor astfel de baze de date trebuie să le îndeplinească. Limbajul ales aici este DATALOG, …

Read More »

Logical Evaluation of Requests in the framework of Relational Systems

Math. Mircea Râureanu Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea prezintă arhitectura și funcţiile unui sistem deductiv de evaluare a cererilor relaţionale. În prima secţiune, sînt propuse soluţii de surmontare a incompletitudinii algebrei relaţionale în raport cu cererile recursive. Soluţia teoretică a acestei probleme constă în introducerea conceptului de Bază …

Read More »

An Algorithm Implementation

Math. Draga Bălan Software ITC – Suceava Branch Considerăm un graf G(X,U), cu mulțimea vîrfurilor X = {x1, x2, …, xn} și I = {1, 2, … N}, mulțimea indicilor vîrfurilor, iar U = mulțimea arcelor. Fiecărui arc (xk, xj) din U i se asociază o valoare pozitivă reprezentînd lungimea …

Read More »

Institute for Informatics and Applied Mathematics in Grenoble

Prezentarea a fost întocmită pe baza materialelor primite prin serviciul de documentare al Institutului IMAG, precum și a informaţiilor publicate în buletinele INRIA, în special în nr. 134/1991. 1. Overview Grenoble reprezintă un important centru de cercetare al informaticii din Franţa: 1.000 cercetători și cadre universitare care pregătesc 2.000 studenţi …

Read More »

CTOS – An Outsider which Became An Operating System of the ’90s

Cu tot progresul realizat, anii 80 reprezintă domeniul în care cele mai importante tehnici de calcul au atins un prag limită: sistemele multimedia conduc piața; minicalculatoarele au cunoscut grandoarea şi decadența; la fel şi marile calculatoare. PC-urile a la IBM păreau că se detașează în cîştigător, dar ele s-au lovit …

Read More »

Obtaining Copyright: On Behalf of the Author or on Behalf of the User

În domeniul atît de important al copierii de software (art. 47 din legea din 3 iulie 1985), copia de salvare face obiectul unei stricte interpretări a Curţii de casaţie, în vreme ce Directiva europeană autorizează decompilarea numai în anumite condiții (Directiva nr. 91250 a Consiliului CEE din 14 mai 1991 …

Read More »

General Model for Automatic Control of Hierarchical Electroenergetical Systems

Eng. Cătălin Dumitriu Eng. Lucia-Cristina Dumitriu Abstract: Sistemele electroenergetice actuale, constituite într-o clară structură ierarhizată, puternic informatizate, sînt pregătite pentru ca într-un viitor destul de apropiat să se supună legilor stricte ale conducerii automate, care să scoată cel puţin deciziile curente, operative, sub incidenţa impreciziei și stărilor emoţionale caracteristice operatorilor …

Read More »

Physical Simulator for Flexible Processing Systems

Eng. Adrian Totu Eng. Lidia Barbul Eng. Adrian Dorobanţu Abstract: În articol este prezentat modul în care a fost proiectat şi realizat un simulator fizic pentru Sistemele Flexibile de Prelucrare (SFP). Simulatorul pentru SFP este un instrument utilizat în verificarea, testarea și reprezentarea modului de funcţionare al Sistemelor Flexibile de …

Read More »