Vlad

Architecture of Computer Integrated Manufacturing Systems

Eng. Domide Adrian The Institute for Research in Informatics Abstract: În stadiul actual, în domeniul sistemelor de producţie integrată cu calculator – CIM (Computer Integrated Manufacturing) – se pune tot mai acut problema respectării unui model de referinţă (arhitectură), care să furnizeze: o definire generală a sferei şi naturii CIM, …

Read More »

CIM – Computer Integrated Manufacturing

Eng. Dumitru Petre Popescu The Institute for Research in Informatics Abstract: Definirea sistemelor integrate de producţie trebuie privită într-o manieră evoluționistă şi are în vedere aspectele funcţionale, conceptuale şi tehnologice. Structura fluxului material, structura funcţională și structura suportului tehnologic, hardware si software, constituie elementele reprezentative ale unui sistem integrat de …

Read More »

Flexible Manufacturing Systems Design for Assembling Operations

V. P. VORONENKO În ultima vreme s-a acordat o mai mare atenţie problemelor proiectării sistemelor flexibile de fabricaţie (SFF) în domeniul operaţiilor de montaj, deoarece procesele de montaj reprezintă etapa finală a fabricaţiei producţiei finite, etapă în care se formulează parametrii necesari în aprecierea calităţii produselor. În stadiul de proiectare a …

Read More »

Automation of Evidence and Control over the Technological Design Stage of the Flexible Manufacturing Systems

În vederea creşterii eficienţei în conducerea proiectării tehnologice, în cazul producţiei flexibile o tot mai mare importanţă capătă perfecţionarea evidenţei şi controlului asupra stadiului pregătirii tehnologice a fabricaţiei, ca una din funcţiile de bază ale conducerii. Procesul de conducere a pregătirii tehnologice a fabricaţiei privind producţia în serie şi producția …

Read More »

Implementation of EDI Systems – A management perspective

Introduction Organizațiile care au în intenţie implementarea unui sistem EDI trebuie să fie conștiente de mai multe aspecte (inclusiv cîteva probleme posibile). Prezentarea de faţă se ocupă de cîteva dintre aceste aspecte tipice. Commercial and legal considerations Se pune adesea întrebarea dacă termenii normali ai contractelor comerciale sînt sau nu …

Read More »

Juridical Weapons against Viruses

Raportul privind securitatea informatică, redactat de “Comisia informatică” a Cigref (Club Informatique des Grandes Entreprises Frangaises) a constatat că “sabotajul în domeniul software devine un risc care trebuie să preocupe, fiind în continuă creştere și avînd consecințe din ce în ce mai grave.” De asemenea, raportul recomandă “integrarea securitaţii informatice …

Read More »

Factors that affect the utilization of low-code development platforms: survey study

Hana A. ALSAADI, Dhefaf T. RADAIN, Maysoon M. ALZAHRANI, Wahj F. ALSHAMMARI, Dimah ALAHMADI, Bahjat FAKIEH* Information Systems Dept., King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia hralsaadi@stu.kau.edu.sa, dradain@kau.edu.sa, mahmedalzahrani0006@stu.kau.edu.sa, wsalehalshamary@stu.kau.edu.sa, dalahmadi@kau.edu.sa, BFakieh@kau.edu.sa *Corresponding author: Bahjat FAKIEH BFakieh@kau.edu.sa Abstract: Low-code development platforms were introduced as a solution to the dilemma of the …

Read More »

Building and evaluating an Android mobile App for people with hearing disabilities in Saudi Arabia to provide a real-time video transcript: a design science research study

Hind BITAR, Ghada AMOUDI, Reem ALSULAMI, Samar ALAHMADI King Abdulaziz University, Saudi Arabia hbitar@kau.edu.sa, gaamoudi@kau.edu.sa, ralsulami0184@stu.kau.edu.sa, salahmdi0010@stu.kau.edu.sa Abstract: Hearing loss or deafness affects the daily lives of many people around the world. One of the issues that people who are deaf or hard of hearing face is the difficulty in …

Read More »

Introduction in Python frameworks for web development

Flaviu FUIOR National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest flaviu.fuior@ici.ro Abstract: Python este un limbaj de programare foarte popular care acoperă cu succes domeniul dezvoltării web. Această lucrare oferă o imagine de ansamblu asupra abordării Python pentru dezvoltarea web, prezentând diferite tipuri de cadre Python și …

Read More »

Mobile device forensics

Asia ALJAHDALI, Nawal ALSAIDI, Maram ALSAFRI, Afnan ALSULAMI, Turkia ALMUTAIRI College of Computer Science and Engineering, Cybersecurity department, University of Jeddah, Saudi Arabia aoaljahdali@uj.edu.sa, nrajealsaidi.stu@uj.edu.sa, malsafri0002.stu@uj.edu.sa, aalsulami1200.stu@uj.edu.sa, talmotairi0030.stu@uj.edu.sa Abstract: Globally, the wide-range deployment of smartphones culminated in the expanded collection and sharing of massive amount of data that could be …

Read More »