Vlad

Informaticians at the disposal of the enterprise

Cuvîntul de ordine “mai puţină producție, mai multe servicii”, nu aparţine în întregime fabricanţilor de calculatoare. Informaticienii de la Companie Générale des Eaux (GE) și cei de la Générale Mutuelle des Fonctionnaires (GME) au în acest sens experiența mai multor ani. Avînd ca obiectiv major interesele clienţilor şi serviciile oferite …

Read More »

CADAN 1.0 – the library for working with the display in text mode

eng. D. Donciulescu and eng. C. Sauer Institute for Research in Informatics În dezvoltarea aplicaţiilor conversaţionale pentru calculatoare persoanale trebuie să se țină seama de cele două moduri de lucru cu ecranul: modul grafic (unde reprezentarea este la nivel de pixel) sau modul text (unde un caracter reprezintă o matrice …

Read More »

Towards a phenomenological paradigm of information technology

Eng. Ion Mincă Institute for Research in Informatics 1. Introduction Vom încerca în cele ce urmează să prezentăm în mod succint o serie de consideraţii privind necesitatea acestei întreprinderi, cît şi rezultatele obținute în încercarea de explicitare a fundamentelor şi de a construi o paradigmă a informaticii, avînd ca punct …

Read More »

A multitask implementation of the GKS standard

Econ. Costin Pribeanu Math. Miti Lucian lonescu Institute for Research in Informatics Abstract: Articolul prezintă o serie de consideraţii privind o implementare de tip multitasking a standardului grafic GKS pe minicalculatoare, semnalînd totodată impactul pozitiv al acestei abordări asupra portabilităţii sistemelor grafice. View full text CITE THIS PAPER AS: Costin …

Read More »

Formalization of operations for the construction and processing of waveforms

Eng. Ştefan Stelian Diaconescu Institute for Computing Technology ITC-S.A. Abstract: Articolul prezintă un set de operaţii folosite pentru construcția și prelucrarea formelor de undă care modelează fenomene cu o anumită variaţie în timp. Astfel de operaţii pot fi introduse ca elemente de bază într-un limbaj destinat sintezei formelor de unde …

Read More »

MORPHO-2: environment for the design and development of monolingual lexicons

Eng. Cristian Dumitrescu Institute for Research in Informatics Abstract: În lucrare se descrie sistemul MORPHO-2, sistem proiectat în scopul gestiunii lexicoanelor monolingve și a manipulării on-line a proceselor lexicale. Serviciile asigurate de sistem permit modelarea şi manipularea informaţiilor de natură morfologică, sintactică şi semantică la nivelul lexiconului. La proiectarea şi …

Read More »

PRORA, the PROLOG interface to an ORACLE database

Math. C. Andreescu, Math. V. Popa, Eng. S. Chiricescu Institute for Research in Informatics Abstract: Acest articol descrie o nouă arhitectură de baze de date pentru manipularea faptelor, bazată pe o versiune extinsă a PROLOG-ului. Această arhitectură facilitează utilizarea PROLOG-ului ca un limbaj de interogare relaţional, care poate explora faptele …

Read More »

Instruments for the verification and testing of expert systems developed in object-oriented programming environments

Eng. Ștefan Trăușan-Matu Eng. Mihai Bărbuceanu Institute for Research in Informatics Prof. dr. Eng. Jaak Tepandi Tallinn University of Technology Abstract: Lucrarea îşi propune să analizeze disponibilităţile mediilor de programare orientate spre obiecle în verificarea și testarea şistemelor experte. De asemenea, vor fi propuse soluții pentru realizarea modulelor specializate în …

Read More »