Vlad

Hypertext systems – notions and exemplifications

math. Ion Radoslovescu, eng. Andrei Cîrsteţ Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea prezintă sistemele hipertext introducînd noțiunile și principiile specifice acestora. Dezvoltarea sistemelor hipertext acoperă o mulțime de domenii importante de aplicabilitate, fiind favorizată de tehnologiile actuale: sisteme de procesare a datelor cu sunet, grafică și imagine, interfeţe evoluate …

Read More »

VPIC-based algorithm for compressing images with several levels of gray

math. Breabăn Ancuţa Institute for Research in Informatics Abstract: Multiplicarea și dezvoltarea aplicaţiilor care gestionează şi prelucrează imagini a determinat în ultimii ani necesitatea găsirii unor algoritmi performanţi de comprimare/decomprimare a informaţiei vizuale, performanţele măsurîndu-se atît prin timpul de răspuns, cît și prin rata de comprimare realizată, În această lucrare …

Read More »

Artificial intelligence techniques used for building intelligent CAD/CAM systems

math. Moise Maria Institute for Research in Informatics Abstract: Cercetările recente privind realizarea sistemelor CAD/CAM sînt orientate spre prelucrări inteligente, care necesită folosirea tehnicilor de inteligenţă artificială în modelarea obiectelor şi procesului de proiectare. În această modelare pe lîngă informaţiile geometrice și tehnologice despre obiectele şi procesul de proiectare este …

Read More »

Advanced software development environments based on formal methods

math. Ileana Rabega Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea prezintă modul în care pot fi utilizate metodele formale în medii avansate de dezvoltare a software-ului; se indică o arhitectură cadru și se menţionează exemple de astfel de medii. View full text CITE THIS PAPER AS: Ileana Rabega, Advanced software …

Read More »

The use of modern techniques of spectral analysis for the analysis of the nuclear magnetic resonance signal – the LPSVD (Linear Prediction Singular Value Decomposition) method

Eng. Luminiţa Todor, Eng. math. Adriana Alexandru Institute for Research in Informatics Eng. Dorin Todor, Phys. Mihaela Lupu Institute for Physics and Nuclear Engineering Abstract: Lucrarea prezintă utilizarea metodei LPSVD pentru analiza semnalului  de rezonanță magnetică nucleară. După descrierea teoretică a metodei, este prezentat pachetul de programe asociat (pentru care …

Read More »

Analysis and evaluation of the main expert system building shells and tools

Eng. Badea Liviu Institute for Research in Informatics Abstract: Creşterea continuă a numărului de sisteme expert, scrise în ultimii ani, precum şi gradul mare de complexitate al acestora a condus la proiectarea și scrierea unor nuclee şi medii de programare (“shell”-uri), care să faciliteze elaborarea sistemelor expert. Acest pas înainte …

Read More »

Recent results in system identification

Eng. Petre Stoica, Eng. loan Tăbuș, Eng. Daniel Petre, Eng. Dan Ștefănoiu Polytechnic Institute of Bucharest Abstract: În cadrul activităţilor IFAC, Identificarea şi Modelarea Sistemelor este un domeniu care continuă să suscite un interes considerabil. Acest lucru este probat de numărul mare de comunicări (28), cu subiecte din acest domeniu, …

Read More »

Modelling methods for nuanced reasoning

math. Rolanda Predescu Institute for Research in Informatics Abstract: Ambiguitatea, reflectată prin imprecizie semantică și incertitudine asupra valorii de adevăr, constituie o caracteristică inerentă și dominantă a cunoștințelor cu care oamenii operează în mod curent, în situații decizionale complexe. Modelarea raționamentelor, efectuate în condiţii de ambiguitate constituie subiectul lucrării de …

Read More »

Aggregation methods for ambiguous knowledge in multi-expert systems

math. Rolanda Predescu Institute for Research in Informatics Abstract: Efectuarea proceselor deductive în cadrul sistemelor expert care dispun de mai multe surse de cunoștințe, ridică în genere, două probleme de fond: – modul de selectare a celor mai relevante surse, în raport cu obiectivul propus; – modul de agregare a …

Read More »