Vlad

Software protection

Consiliul de Miniştri al Pieței Comune a adoptat în mod unanim şi definitiv, marţi 14 mai 1991, legea-directivă europeană privind protecţia software-ului. Această lege, care este rezultatul unui compromis între interesele creatorilor, constructorilor și utilizatorilor, va intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1993 şi va fi valabilă numai în …

Read More »

Detecting change in the spectral characteristics of numerical signals

Dr. Eng. Theodor D. Popescu Institute for Research in Informatics 1. Introduction Problema detectării unor schimbări în modelele stohastice este prezentă în literatura dedicată conducerii automate, prelucrării semnalelor, precum şi statisticii [1-8]. Rezultatele teoriei detecției schimbărilor în astfel de modele se aplică în multe domenii: aeronautică, prelucrarea imaginilor, recunoaşterea vorbirii, …

Read More »

Discrete event systems – promising field of modern automatic control

Prof. Dr. eng. Sergiu Călin Polytechnic Institute of Bucharest Abstract: Lucrarea evidenţiază perspectivele importante pe care le deschide pentru automatică abordarea domeniului sistemelor cu evenimente  discrete (SED), care necesită metode specifice de modelare și calcul. Sînt prezentate două dintre categoriile de metode cu utilizare mai largă în acest domeniu – …

Read More »

Trends in the evolution of computer-aided design systems

Eng. Nicolae Comănescu Institute for Research in Informatics Abstract: Proiectarea asistată de calculator înregistrează pe plan mondial o evoluție spectaculoasă în ceea ce priveşte mijloacele tehnice disponibile, tehnologiile utilizate și conceptele de implementare. Sinteza prezentată se doreşte a fi – dincolo de trecerea în revistă a principalelor tendinţe în domeniu …

Read More »

The robust stability of linear systems

Prof. Dr. eng. Mihai Tertişco, Prof. Dr. eng. Călin Soare Polytechnic Institute of Bucharest Abstract: În lucrare sînt prezentate unele rezultate recente în domeniul stabilităţii robuste a sistemelor liniare continue și discrete. Publicarea acestui articol a fost determinată de intensitatea mare a cercetărilor în prezent şi ritmul alert de creştere …

Read More »

New evolutions in system analysis for the creation of decision support systems

Dr. eng. Florin Gh. Filip Institute for Research in Informatics Abstract: În articol se intenţionează prezentarea unor abordări noi în analiza de sistem, avînd ca scop construirea de sisteme eficace de asistare a deciziilor operative. Lucrarea introduce conceptul de model al decidentului experimentat (MDE), avînd ca scop asistarea sau automatizarea …

Read More »

SIMNON – simulator for continuous and discrete systems

eng. Marina Meilă-Predoviciu Polytechnic Institute of Bucharest “Un desen bun face cît o mie de cuvinte” NAPOLEON Ați dori să cunoaşteţi răspunsul sistemului: la intrarea Sau traiectoriile în planul fazelor pentru ecuaţia: Sau evoluția comenzii şi a ieşirii pentru o instalaţie tehnologică dotată cu un sistem de reglare? Răspunsurile la primele …

Read More »

Introduction to MATLAB language (II)

Eng. Ioan Tăbuş Polytechnic Institute of Bucharest 2. Descrierea elementelor de bază ale limbajului În cele ce urmează, vor fi introduse, într-o modalitate sistematică, noţiunile care constituie nucleul operaţional matematic al limbajului MATLAB. […] 2.1 Instrucțiuni și variabile MATLAB este un limbaj bazat pe expresii. Instrucţiunile sînt de cele mai …

Read More »

dBASE CLIPPER Compiler (II)

eng. A. Tertişco The Polytechnic Institute of Bucharest 5. Sumar comenzi CLIPPER  5.1. ?/?? (dBASE & CLIPPER) Sintaxa ?/?? < expression list > Utilizare: – ?/?? evaluează expresiile din listă și afişează rezultatul. Dacă s-a utilizat?, afișarea are loc pe o linie nouă. Utilizînd ?? afişarea se face din poziţia …

Read More »