Vlad

Industrial Informatics Makes Room for ”Simultaneous Engineering”

Realizarea (miza) majoră care suscită o nouă problematică industriaşilor este reducerea termenelor şi costurilor de-a lungul întregului ciclu de concepţie şi fabricaţie ale produselor lor. Constructorii cuplează etapele de fabricaţie ale unui produs (de la cercetare, concepţie. fabricaţie, gestiunea producţiei, întreţinere etc., asistate de calculator) făcîndu-se interoperabile prin conectările efectuate …

Read More »

Research Centre in Karlsruhe

Eng. Dumitru Petre Popescu Institute for Research in Informatics Centrul de Cercetări Ştiinţifice de pe lîngă Universitatea din Karlsruhe (FZI – Forschungszentrum Informatik an der Universităt Karlsruhe) este una din cele 6 instituţii de cercetări în informatică din Karlsruhe care contribuie la renumele landului Baden-Wurttenberg ca un land al tehnologiei. …

Read More »

Visualised Reality

Math. A. Ioniță Institute for Research in Informatics The GeMaSOFT Laboratory Se ştie că “a vorbi” şi “a scrie” în imagini este cea mai naturală tendinţă umană. Pentru a explica lucruri dificile se apelează întotdeauna la “trasarea” analogiilor (în conversaţie). Pentru a explica relaţiile complexe, se apelează la un petic …

Read More »

Environmental Protection as a Challenge to Applied Informatics – A Workshop Introduction (Protecţia mediului ca o provocare la adresa informaticii aplicate)

B. Page, University of  Hamburg, Department of Informatics, Germany, in IFIP Transactions: Educations and Society Information Processing 1992, vol. II, pp. 595-604 Abstract: Soluţionarea problemelor de mediu este, în mare măsură, o activitate de prelucrare a informaţiilor care gestionează o cantitate mare de date despre mediu. În această lucrare sunt …

Read More »

The Design of a Web Platform for Virtual Competence Centers

Cristina Niculescu Cristina.Niculescu@racai.ro ICIA – Institute for Research in Artificial Intelligence  Abstract: Un centru de competență virtual (VCC – Virtual Competence Center) este un sistem socio-tehnologic de susținere a managementului de cunoștințe în cadrul unei comunități lărgite bazate pe practică, într-un domeniu de activitate, ce are valențe specifice pentru cercetare …

Read More »

Requirements and trends in semantics-based integration of public services for the support of the business environment

Abstract: Lucrarea motivează utilizarea tehnologiilor specifice Web-ului semantic (ontologii și servicii Web) în cadrul unui proiect CEEX (SEM-A2B) care are ca obiectiv crearea unei infrastructuri pentru cooperarea între furnizori de servicii (FS) publice din România și pentru integrarea serviciilor acestora, cu scopul de a susține inițiativele agenților economici. Interoperabilitatea semantică …

Read More »

Innovative user-centered eLearning system – elements of design

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Această lucrare prezintă obiectivele generale și demersul cercetărilor din cadrul proiectului CEEX Sistem inovativ de învățare personalizată și centrată pe utilizator, cu aplicații în domeniul conducerii proiectelor (SinPers). Avand în vedere faptul că strategiile avansate de cercetare din …

Read More »

Methods of information extraction from the Web Content and its provision to the mobile user

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Această lucrare descrie unele metode și aspecte practice, referitoare la prelucrarea și folosirea conținutului informațional oferit de Internet pentru utilizatorul mobil. Informațiile oferite acestuia trebuie să fie extrase, de multe ori, dintr-un conținut Web semistructurat, trebuie apoi să …

Read More »

Activity monitoring for the prevention and elimination of the effects of natural disasters and industrial accidents

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă principalele aspecte ale monitorizării activităților de prevenire și înlăturare a efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale, care impun necesitatea realizării unui produs informatic destinat asistării factorilor de decizie în domeniul managementului situatiilor de …

Read More »