Vlad

A model for agricultural production planning that includes climate-related, market-related and environmental risks

Abstract: În articol se prezintă alături de preocupări existente pe plan internațional în domeniul modelării matematice în agricultură, un model matematic de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului. Modelul prezentat este un model de programare matematică multicriterială stocastică. El …

Read More »

Decision support for sustainable agriculture

Rădulescu Constanța Zoie radulescu@ici.ro National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: În prima parte a acestui articol se prezintă concepte generale privind Sistemele Suport de Decizie (SSD) și arhitectura unui SSD orientat pe date. Se analizează apoi câteva exemple de SSD (orientate pe date) destinate …

Read More »

Specification of the notification system for mobile users

Abstract: Lucrarea prezintă specificația sistemului de notificare pentru utilizatorii mobili. Sistemul prezentat abordează aspecte relevante ale utilizatorilor mobili privind: specificarea serviciilor și proceselor necesare rezolvării taskurilor acestora utilizând limbajul BPEL, descoperirea sintactică și semantică a serviciilor specificate utilizând standardul UDDI extins, execuția proceselor BPEL, monitorizarea execuției proceselor, notificarea evenimentelor declanșate …

Read More »

GridMOSI virtual organization – component part of the national research infrastructure

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Politehnica University of Bucharest Cătălin Nae cnae@aero.incas.ro National Institute for Aerospace Research of Bucharest Rodica Potolea rodica.potolea@cs.utcluj.ro Technical University of Cluj-Napoca Dana Petcu petcu@info.uvt.ro West University of Timișoara Abstract: Infrastructura Grid reprezintă o componentă esențială a unei infrastructuri moderne …

Read More »

Research on the creation of an “Integrated system for Business Development” dedicated to the meat processing industry

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Platforma tehnologică europeană MANUFUTURE dedicată tehnologiilor performante de fabricație are o contribuție importantă la transformarea industriei europene în cea mai competitivă industrie din lume. Proiectul IDEA se adresează industriei de prelucrare a cărnii prin propunerea unei strategii și …

Read More »

Functional architectures for the design and integration of semantics-based services

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă cerințele funcționale și arhitecturale pentru realizarea (în cadrul proiectului CEEX ‘SEM-A2B’) a unui sistem care are ca obiectiv cooperarea între furnizori de servicii (FS) și integrarea serviciilor acestora, cu scopul de a susține inițiativele agenților economici. …

Read More »

Concepts, approaches and instruments in the design of virtual industrial enterprises

Abstract: Lucrarea de față prezintă unele aspecte ale cercetărilor desfășurate până în prezent în cadrul Proiectului de Cercetare de Excelență “ORGVIRT”. Obiectivul cercetărilor din fazele încheiate, a constat în elaborarea unui cadru conceptual și metodologic care să poată oferi fundamentul pentru elaborarea de sisteme informatice și produse program pentru managementul …

Read More »

National system for the management of digital resources in science and technology based on GRID – SINRED structures

Abstract: Proiectului CEEX, SINRED și-a propus să definească și să realizeze un sistem național unitar de management al resurselor digitale în știință și tehnologie bazat pe structuri GRID. Partenerii din consorțiu sunt: Universitatea din Bucuresti; Universitatea Politehnica București; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Institutul Național de Informare și Documentare; Universitatea de …

Read More »