Vlad

A Proof Theory for General Unification

Wayne Snyder (Birchäuser Publ. House, Boston, 1991, p. 178) Această monografie a apărut în 1991, în seria “Progress in Computer Science and Applied Logic”, la editura Birkhäuser, autorul ei, Wayne Snyder, fiind un cercetător american de la Universitatea din Boston. Volumul prezintă două generalizări ale unificării standard, respectiv unificarea în …

Read More »

Computational Systems Analysis. Topics and Trends

Achim Sydow (editor), Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, Holland, 1992, 458 pages. Există tratate a căror apariție umple un gol în literatura de specialitate. Se poate afirma că lucrarea Computational Systems Analysis, publicată de cunoscuta editură olandeză Elsevier reprezintă tocmai o astfel de carte, Impulsul publicării unui astfel de tratat …

Read More »

Intelligent Databases

Parsaye K. – Intelligent Databases. Object-Oriented Deductive Hypermedia Technologies, John Wiley & Sons, New York, 1989. Cartea prezintă tehnologia bazelor de date inteligente care au un impact considerabil asupra modalităţilor de gîndire şi lucru ale utilizatorilor. Bazele de date inteligente extind facilităţile oferite de sistemele de baze de date conversaţionale …

Read More »

Object-Oriented Data Base Programming

Suad Alagic – Alagic, S. – Object-Oriented Data Base Programming, Editura Springer, New York, 1989, p. 320. Lucrarea constituie o încercare reuşită de definire a unui limbaj de programare de nivel înalt, orientat pe obiecte, care să fie utilizat ca limbaj standard de definire şi manipulare de date. Limbajul definit …

Read More »

Graph-Based Proof Procedures for Horn Clauses

Stan Roatz – Graph-Based Proof Procedures for Horn Clauses, Birkhäuser Publ. House, Boston, 1990 Lucrarea se adresează specialiştilor în baze de cunoştinţe şi programare logică și constituie o apariţie notabilă în domeniu. Calitățile lucrării constau în rigoarea matematică prin care se abordează noțiunile legate de limbajul Homolog. Însuşi limbajul Homolog …

Read More »

Der Computer als intelligentes Arbeitsmittel (The Computer as an Intelligent Working Tool)

Johannes Krötenheerdt Abt. Wissenschaftspublizistik der MLU Halle-Wittenberg, Halle (Saale), 1991 Lucrarea se constituie ca o prezentare de comunicări şi rapoarte ştiinţifice susţinute la Conferinţa COMPIA (Computerul ca mijloc de lucru inteligent)-91, desfășurată în perioada 24-26 septembrie 1991 în cadrul Universităţii Martin Luther din Halle-Wittenberg. Scopul preponderent al conferinţei l-a constituit …

Read More »

Actes du colloque des docteurs en informatique

Abaidi M. (ed.) Université de Bourgogne Dijon, oct. 1990, 316 p. Primul colocviu al doctorilor în informatică din Franţa a avut loc în perioada 15-16 octombrie 1990, în organizarea Laboratorului de informatică al Universităţii Bourgogne. Obiectivul acestei manifestări l-a constituit prezentarea direcțiilor de evoluţie a principalelor domenii de cercetare în …

Read More »

Graph Theory: Flows, Matrices

Béla Andrásfai Akadámiai Kiadó Budapest, 1991 Lucrarea pe care o recenzăm este continuarea, la un nivel superior, a unei lucrări anterioare, semnată de același autor, intitulată “Introductory Graph Theory” apărută în limba maghiară în anul 1971 și în limba engleză în anul 1977. Înțelegerea noţiunilor prezentate în lucrarea de faţă …

Read More »

Sums, Trimmed Sums and Extremes

Marjorie G. Hahn, David M. Mason, Daniel C. Weiner Birkhäuser Publ. House Volumul se constituie dintr-o culegere de articole din domeniul cercetării fundamentale în teoria probabilităţilor. Scopul acestei cărţi este de a prezenta principalele modalităţi de abordare a studiului ajustării sumelor folosite printr-o varietate de noi rezultate. Cea mai mare …

Read More »

R&D in IT and Applications to Informatization in Romania

Prof. dr. eng. Mircea Petrescu President of the National Commission for Informatics Încep prin a exprima recunoştinţa mea Academiei Române şi Comisiei Europene pentru posibilitatea pe care ne-o oferă din nou de a ne întruni în această Aulă, spre a reflecta împreună asupra unui subiect de însemnătate vitală pentru evoluţia …

Read More »