Aspects regarding the Main Entities of the Information System for General Cadastre and
Real-estate Ads.

Math. Angela loniță
Econ. Costin Pribeanu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: În cadrul acestui articol, se face o prezentare succintă a unor aspecte privind definirea entităţilor de bază ale sistemului de informaţie al cadastrului general şi al publicității imobiliare (CGPI). Obiectivul propus este de a semnala unele inconsistențe din textul de lege şi de a aduce clarificările necesare proiectării sistemului.

Keywords: cadastru, publicitate imobiliară, parcelă cadastrală, proprietar, carte funciară, unitate teritorial-administrativă, plan cadastral, partidă cadastrală, registrul corpurilor de proprietate, registre permanente.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Angela loniță, Costin Pribeanu, Aspects regarding the Main Entities of the Information System for General Cadastre and Real-estate Ads., Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 75-80, 1996.