Artificial intelligence techniques used for building intelligent CAD/CAM systems

math. Moise Maria

Institute for Research in Informatics

Abstract: Cercetările recente privind realizarea sistemelor CAD/CAM sînt orientate spre prelucrări inteligente, care necesită folosirea tehnicilor de inteligenţă artificială în modelarea obiectelor şi procesului de proiectare. În această modelare pe lîngă informaţiile geometrice și tehnologice despre obiectele şi procesul de proiectare este inclus și ”procesul de gîndire al proiectantului care completează logica de proiectare.

În lucrare se propune un cadru de modelare pentru reprezentarea şi folosirea cunoștințelor obiectelor şi procesului de proiectare, în care conceptul de bază utilizat este cel de “restricţie”. În Japonia, pe baza conceptelor prezentate în lucrare s-au realizat numeroase aplicaţii practice.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Moise Maria, Artificial intelligence techniques used for building intelligent CAD/CAM systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 59-64, 1991.