Artificial Intelligence Center of the George Mason University

Eng. Dan Tufiş, PhD

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Universitatea George Mason, aflată în zona metropolitană Washington, D.C. este una dintre cele mai dinamice universități americane. Cu un corp de cadre didactice de mare reputaţie (inclusiv un laureat al premiului Nobel) Universitatea George Mason s-a impus în clasamentele prestigiosului New York Times datorită fericitului mariaj între calitatea deosebită a actului educaţional, asigurat celor peste 20000 de studenţi ai săi şi cercetarea avansată, în care sunt angrenaţi studenţii şi mai ales doctoranzii. Succesul ştiinţific al cercetării de vîrf, pe lângă meritul incontestabil al unor profesori prestigioși, constă și într-un sistem organizatoric specific american, foarte interesant și extrem de eficient: sistemul centrelor de cercetare avansată.

La Universitatea George Mason acest sistem este creditat ca fiind unul din factorii esențiali ai ascensiunii în topurile universitare americane.

Unităţi administrative funcționând pe lîngă Universitate, centrele de cercetare avansată sînt orientate pe domenii specializate, în cadrul cărora cercetarea se desfășoară pe traiecte înguste, dar de mare profunzime. […]

View full text

CITE THIS TEXT AS:
Dan Tufiș, Artificial Intelligence Center of the George Mason University, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 79-80, 1993.