Architecture of Computer Integrated Manufacturing Systems

Eng. Domide Adrian

The Institute for Research in Informatics

Abstract: În stadiul actual, în domeniul sistemelor de producţie integrată cu calculator – CIM (Computer Integrated Manufacturing) – se pune tot mai acut problema respectării unui model de referinţă (arhitectură), care să furnizeze: o definire generală a sferei şi naturii CIM, ghidarea implementării, descrierea sistemelor şi a subsistemelor componente, un cadru de lucru conform standardelor internaţionale. În această ordine de idei, se observă acceptarea tot mai largă a arhitecturii sistemelor deschise – OSA (Open System Architecture) – completată și adaptată la cerințele CIM: CIM-OSA. (În anul 1989, prin propunerea TC184/ SC 5/WG 1 adresată Organizaţiei Internaţionale de Standarde – ISO, s-a declanșat prima etapă în standardizarea CIM-OSA). Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze conţinutul arhitecturii CIM-OSA, accentul punîndu-se pe componentele arhitecturii mediului integrat de procesare a datelor: serviciile legate de comunicaţie, serviciile legate de manipularea informaţiilor, serviciile legate de interfaţa de intrare, serviciile legate de interfaţa cu aplicaţia, serviciile legate de aspectele economico-financiare.

Keywords: Arhitectură, canal, client, CIM, comunicaţie, derivare, entitate funcţională, implementare, infrastructură integrată, instanţiere, interfaţă, ISO, mediu integrat de procesare a datelor, OSA, OSF, OSI, portabilitate, POSIX, protocol, serviciu, sistem deschis, standard, tehnologie informaţională, tranzacţie, unitate de date de protocol, UNIX, vedere, X/OPEN, X-WINDOW SYSTEM.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Domide Adrian, Architecture of Computer Integrated Manufacturing Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control) ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 27-40, 1992.