Application of the Interior Point Method to Model Predictive Control

Popoviciu loan
“Mircea cel Bătrân” Naval Academy of Constanța

Abstract: Algoritmul MRPI, prezentat în articol, este o generalizare a metodei punctului interior, care determină soluția unei probleme de programare pătratică. În modelele de reglare cu predicție, cu criteriu de performanță pătratic, se rezolvă, în mod repetat, probleme care se reduc la probleme de programare pătratică. Articolul urmărește modul în care o problemă de reglare cu predicție cu criteriu de performanță pătratic poate fi adusă la o problemă de programare pătratică, a cărei soluție să fie obținută cu un algoritm de tip MRPI.

Keywords: reglare cu predicție, punct interior, programare pătratică.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Popoviciu loan, Application of the Interior Point Method to Model Predictive Control, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(4), pp. 64-75, 2003.