Application of Neural Networks in Forecasting Natural Phenomena

geogr. Costel Barbălată
math. Laurențiu Leuştean
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Rețelele neurale prezintă o abordare alternativă promițătoare la predicția seriilor de timp. În acest articol, se aplică rețelele neurale la predicția unor serii de timp, reprezentând măsurătorile debitelor lichide medii lunare, efectuate la cinci posturi hidrometrice reprezentative.

Keywords: rețele neurale, feed-forward, predicție, serii de timp, învățare supervizată constructivă.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Costel Barbălată, Laurențiu Leuştean, Application of Neural Networks in Forecasting Natural Phenomena, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 37-44, 1998.