Analysis of Global Sensitiveness of Dynamic Systems. Some Approaches.

Prof. Dr. Eng. Ştefan Ungureanu
Asistant Eng. Florina Ungureanu

Faculty of Chemical Engineering
“Gh. Asachi” Technical University, Iași

Abstract: Lucrarea constituie o prezentare a cercetărilor privind teoria și metodele analizei sensibilităţii globale, aplicate la sistemele dinamice. Articolul urmăreşte doar să impună atenţiei inginerilor conceptul de sensibilitate globală şi din această cauză nu tratează extensiv detalii algoritmice care, de altfel, sunt disponibile în bibliografia citată. Analiza de sensibilitate poate fi divizată în două domenii: analiza locală şi analiza globală. Tehnicile analizei sensibilităţii locale urmăresc comportarea sistemelor dinamice în imediata vecinătate a unui punct de funcționare în spațiul parametric. Analiza sensibilității globale ia în considerare zona de incertitudine sau proprietăţile statistice ale valorilor parametrilor într-un domeniu larg al spaţiului parametrilor. Tehnicile cu ajutorul cărora se tratează aceste probleme se află astăzi în diferite etape de dezvoltare. În lucrare se prezintă, ori de câte ori este necesar, direcţiile de dezvoltare ale acestor tehnici.

Keywords: Sisteme dinamice, sensibilitate, modelare matematică, conducere automată, optimizare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ştefan Ungureanu, Florina Ungureanu, Analysis of Global Sensitiveness of Dynamic Systems. Some Approaches., Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 5-13, 1994.