Analysis and evaluation of the main expert system building shells and tools

Eng. Badea Liviu

Institute for Research in Informatics

Abstract: Creşterea continuă a numărului de sisteme expert, scrise în ultimii ani, precum şi gradul mare de complexitate al acestora a condus la proiectarea și scrierea unor nuclee şi medii de programare (“shell”-uri), care să faciliteze elaborarea sistemelor expert. Acest pas înainte în ingineria software poate fi comparat cu dezvoltarea primelor limbaje de nivel înalt, menite să înlocuiască programele scrise direct în limbaj de asamblare. Practic, s-a constatat că folosirea nucleelor pentru elaborarea de sisteme expert (ESBT = “Expert System Building Tools”) reduce timpul de scriere al unui system expert, cu un ordin de mărime (faţă de scrierea lui într-un limbaj convenţional, cum ar fi LISP sau C++).
Lucrarea conţine două părţi. Prima parte analizează structura generală a unui nucleu (“shell”) pentru elaborarea de sisteme expert, facilităţile oferite inginerului de cunoștințe și principalele aplicaţii realizabile cu un astfel de sistem.
A doua parte a lucrării prezintă pe scurt principalele facilităţi ale celor mai răspîndite nuclee comerciale. Fiecare sistem este analizat din punctul de vedere al principalelor criterii de comparaţie adoptate (reprezentarea cunoştinţelor, motorul de inferenţă, interfeţe cu sistemul şi programatorul, cost, performanţe, utilizări funcţionale etc).
Lucrarea este însoţită de două tabele sintetice, care surprind importanţa diferitelor atribute ale nucleelor de sisteme expert pentru o aplicaţie dată și. respectiv, principalele atribute ale sistemelor expert comerciale.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Badea Liviu, Analysis and evaluation of the main expert system building shells and tools, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 29-44, 1991.