An Evaluation of eBusiness Adoption in Romania

prof. dr. Ion Gh. Roşca 
prof. dr. Ovidiu Nicolescu
Junior lecturer, Irina Isaic-Maniu
Junior lecturer, Cristian Uscatu
Academy of Economic Studies

ing. Ileana Trandafir
National Institute for Research and Development
in Informatics – ICI, Bucharest

Abstract: România se află într-un proces de convergență în plan economico-social către sistemul U.E. Dintre multitudinea de decalaje care trebuie recuperate, poate cel mai important este cel informaţional. Din acest motiv, este necesară schimbarea priorităților guvernamentale în gestionarea unor resurse financiare limitate. Dacă se doreşte ca România să nu rămână un satelit pe o orbită fixă, periferică țărilor dezvoltate, este necesară alocarea unor fonduri suplimentare realizării infrastructurii informatice şi educării populaţiei. În lucrare, se face o prezentare a stadiului realizării societății informaţionale, în general, şi a modului în care întreprinderile mici şi mijlocii – acest element integrator al marilor corporaţii în sistemul economiei naţionale – sunt cuprinse în procesul de informatizare.

[…]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Gh. Roşca, Ovidiu Nicolescu, Irina Isaic-Maniu, Cristian Uscatu, Ileana Trandafir, An Evaluation of eBusiness Adoption in Romania, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 78-94, 2002.