An Algorithm for High Complexity Electrical Circuits Analysis

Prof. Dr. Marius Preda
Prof. Dr. Eng. Fănică Spinei
Eng. Horia Andrei

Politechnical Institute of Bucharest
Department of Electrotechnics

Abstract: Se prezintă o metodă eficientă de calcul al funcţiilor de rețea bazată pe utilizarea metodei topologice, aplicată circuitului echivalent simplificat. Algoritmul de calcul are următoarele părţi principale:

– obţinerea unui model adecvat al rețelei;
– pasivizarea automată a porţilor inactive;
– reordonarea porţilor de acces pentru care se determină funcţiile de transfer;
– determinarea topologică a funcţiilor de reţea.

Aplicarea metodei propuse permite analiza directă, unitară şi sistematică a circuitelor de mare complexitate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Marius Preda, Fănică Spinei, Horia Andrei, An Algorithm for High Complexity Electrical Circuits Analysis, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 35-40, 1992.