An Agent-Based Approach for Coordinated Multi-Provider Service Provisioning

Monique Calisti
Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2003, 282 p., ISBN 3-7643-69922-1

Rețelele de comunicaţii reprezintă sisteme interdependente, de mare complexitate, care presupun activităţi complicate de conducere și control, în condiții de folosire strictă a resurselor şi a timpului. În vederea alocării dinamice a unui număr mare de cerințe de trafic, este necesară partajarea unui număr finit de componente de rețea, având capacități reduse. În plus, ori de câte ori aceste cerințe interferează domenii controlate de operatori diferiţi, se impune o coordonare a activităţii furnizorilor. În acest sens, conducerea de tip tradițional, asigurată de om, devine din ce în ce mai precară, în ceea ce priveşte posibilitatea de a aborda problemele tot mai diverse, ridicate de cei implicaţi în aceste activităţi, de serviciile şi tehnologiile prezente pe piața actuală, de regulă, nereglementată.

În vederea perfecționării conlucrării diferiților furnizori, lucrarea de față propune o abordare inedită, bazată pe coordonarea unor componente software autonome si automotivate, care să fie exploatate de unii sau altii dintre operatori. Coordonarea poate fi obţinută cu ajutorul unor tehnici distribuite de satisfacere a constrângerilor, integrate pârghiilor economice, dând posibilitate efectuării de tranzacţii automate. Agenţii software pot identifica, în acest mod, alocări eficiente de cerințe de trafic pentru mai multe rețele, asigurând totodată integritatea datelor confidenţiale şi strategice. Astfel, prin utilizarea unor tehnici avansate de abstragere a resurselor, devine posibil un nou mod de abordare a alocării şi estimării resurselor într-un cadru fix.

[…]

eng. Florin Stănciulescu, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of An Agent-Based Approach for Coordinated Multi-Provider Service Provisioning, by Monique Calisti (Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2003, 282 p., ISBN 3-7643-69922-1), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(1), pp. 46, 2003.