Algorithms for Process Execution Planning

Radu Constantinescu
Bucharest Academy of Economic Studies

Abstract: Metodele matematice pentru planificarea execuției proceselor reprezintă nucleul activității de planificare. De la caz la caz, pot fi propuse diverse metode matematice de planificare, pentru a satisface cât mai bine cerințele de bază, pentru funcționarea sistemului, referitoare la executarea cât mai rapidă a sarcinilor în condiții de stabilitate. Dintre metodele matematice analizate, amintim planificarea în funcție de priorități, planificarea round robin, planificarea SFJ sau planificarea FIFO.

Keywords: proces, planificare, round-robin, FIFO, SFJ.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Radu Constantinescu, Algorithms for Process Execution Planning, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 40-47, 2004.