Algorithms for Generating Surjective Functions Sets with Finite Domain and Co-domain

Math. Ion Florea

 Transilvania University of Braşov

Abstract: Lucrarea prezintă o metodă de determinare a mulţimii funcţiilor surjective cu domeniu şi codomeniu mulţimi finite, bazată pe metoda generală de elaborare a algoritmilor Backtraking.

Keywords: algoritm, corectitudine algoritm, echivalență, mulţime.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Florea, Algorithms for Generating Surjective Functions Sets with Finite Domain and Co-domain, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 37-39, 1994.