Aggregation methods for ambiguous knowledge in multi-expert systems

math. Rolanda Predescu

Institute for Research in Informatics

Abstract: Efectuarea proceselor deductive în cadrul sistemelor expert care dispun de mai multe surse de cunoștințe, ridică în genere, două probleme de fond:

– modul de selectare a celor mai relevante surse, în raport cu obiectivul propus;

– modul de agregare a cunoștințelor oferite de sursele selectate.

Obiectivul urmărit în lucrare constă în definirea unui nucleu de rezolvare cooperantă, care permite selectarea și agregarea de cunoştinţe provenite din mai multe surse și care, în plus, sînt de natură ambiguă, deci imprecise semantic și incerte, ca valoare de adevăr.
Soluţia finală se obţine printr-un proces de evaluare graduală și integrare pe bază de consens, a elementelor cu grad maxim de relevanţă, rezultate din explorarea surselor de cunoștințe disponibile.
Metodele utilizate efectiv în procesul de evaluare, au la bază modelul de agregare a opiniilor de natură ambiguă, definit în /14/ şi implementat efectiv în cadrul sistemului DECAM.
Sistemul DECAM, în prezent în curs de realizare, este scris în GC-Lisp, pe calculatoare compatibile IBM-PC/AT şi este dedicate rezolvării de probleme, în condiţiile existenţei mai multor surse de cunoștințe ambigue.

View ful text

CITE THIS PAPER AS:
Rolanda Predescu, Aggregation methods for ambiguous knowledge in multi-expert systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 9-14, 1991.