Advances in Supervisory, Control and Communication Systems in View of the 21st Century

Major General, Eng. Nicolae Irimie, PhD

În această comunicare apreciem că disponibilitatea puternicelor calculatoare care există astăzi constituie premisa fortei care va determina natura oricărei lupte aeriene, navale sau terestre de la începutul secolului XXI. Din acest punct de vedere, vom analiza unele dintre cele mai interesante posibilităţi ale sistemelor de comandă și control care vor conduce aceste lupte şi care vor utiliza foarte multă putere de calcul.

În analiză ne vom baza pe faptul că în ultimele două decenii, costul hardware-ului de prelucare a scăzut mult, iar mărimea memoriei și viteza de prelucrare au crescut la fel de mult. Se pare că acest proces acţionează în continuare, deoarece folosirea calculatoarelor continuă să crească în ritm rapid, iar presiunile pietei, care-l fac să fie un instrument tot mai accesibil şi mai puternic, îşi fac simțită prezenţa.

Datorită vitezei de prelucrare atinse şi a dimensiunilor memoriei, se pot găsi domenii complet noi şi interesante pentru aplicarea calculatoarelor la sistemele de comandă şi control, dar care nu vor fi tratate în această lucrare, În schimb, preferăm să discutăm despre evolutiile posibile şi la fel de interesante ale sistemelor actuale de comandă şi control, având în vedere îmbunătățirile care se pot aduce în două domenii, strâns legate, al supraviețuirii sistemului şi al interacțiunii om-sistem. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae Irimie, Advances in Supervisory, Control and Communication Systems in View of the 21st Century, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 68-72, 1995.