Advanced Technologies for Access to and the Reconstruction of Cultural Monuments from the National Cultural Patrimony

A Tool for the 3D Digital Reconstruction of Destroyed Buildings using Old Photos

Laura Ciocoiu
ciocoiu@ici.ro

Dragoș Nicolau
dragos@ici.ro

Dragoș Barbu
dbarbu@ici.ro

Dragoș Smada
smada@ici.ro

Valentin Răduț
vradut@ici.ro

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest

Abstract: Lucrarea de față prezintă o componentă software, destinată reconstituirii 3D a imobilelor distruse, reconstituire realizată după fotografii vechi, ca o dezvoltare a instrumentului de reconstituire 2D, care redă atmosfera sfârșitului de secol XIX și evoluția așezării urbane în diferite perioade.
În cadrul acestei lucrări, se încearcă o reconstituire 3D a clădirilor dispărute în momentul de față. Reconstituirea se va face după informațiile oferite de către fotografiile existente în arhivă. În plus, vom simula accesul în clădire și vom oferi iluzia vizitării interiorului încăperilor (mobilier, personaje etc.).

Keywords: algoritmi de simulare, reconstrucție digitală, descompunere ierarhică.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Laura Ciocoiu, Dragoș Nicolau, Dragoș Barbu, Dragoș Smada, Valentin Răduț, Advanced Technologies for Access to and the Reconstruction of Cultural Monuments from the National Cultural Patrimony, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 65-76, 2006.