Advanced software development environments based on formal methods

math. Ileana Rabega

Institute for Research in Informatics

Abstract: Lucrarea prezintă modul în care pot fi utilizate metodele formale în medii avansate de dezvoltare a software-ului; se indică o arhitectură cadru și se menţionează exemple de astfel de medii.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ileana Rabega, Advanced software development environments based on formal methods, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 51-58, 1991.