Advanced research in the Institute for Research in Informatics (I.C.I.): History and perspectives

Dr. eng. Florin-Gheorghe Filip

Corresponding Member of the Romanian Academy

Institutul de Cercetare în Informatică (ICI) este, de peste douăzeci de ani, unul dintre cele mai puternice şi active centre de desfășurare a unor cercetări avansate în domeniile informaticii şi automatizării cu ajutorul calculatorului. Poziţia dobîndită de-a lungul anilor se doreşte a fi păstrată și consolidată în continuare. Aceste două afirmații vor fi argumentate prin cele ce se vor arăta în continuare.

Prin prisma strictă a desfăşurării activităților autentice de cercetare se poate spune că, în ciuda unor reorganizări succesive, evoluţia institutului s-a caracterizat prin fidelitate față de ţelurile stabilite la înfiinţarea sa. E vorba de desfășurarea unor cercetări fundamentale și aplicative legate de folosirea calculatoarelor electronice, aşezarea institutului în postura unui veritabil centru de difuzare a culturii informatice și a rezultatelor ştiinţifice de vîrf, un arbitru în confruntarea soluțiilor cu realitatea, prin implementarea de sisteme informatice. […]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Florin-Gheorghe Filip, Cercetări avansate în Institutul de Cercetări în Informatică (I.C.I.): Istoric și perspective, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 5-7, 1991.