Administration Languages for Complex Objects

The fundamental characteristics of a language oriented towards complex objects

Math. Mircea Râureanu

Eng. Sabin Chiricescu

Institute for Research in Informatics

Abstract: Lucrarea constituie o introducere în teoria limbajelor orientate pe obiecte complexe. În prima parte, este definit un model de  referinţă, numit model structural, care este un summum al caracteristicilor diferitelor modele de date, orientate pe obiecte complexe. În acest context, vor fi ulterior definite caracteristicile pe care trebuie să le aibă un limbaj de programare, asociat modelului structural. Ca urmare, se face o distincţie între obiecte şi valori şi se definesc constructorii utilizaţi pentru prelucrarea obiectelor și a valorilor structurate: vector, tuplu, set, listă. În continuare, la nivelul schemei conceptuale a unui SDBD orientat pe obiecte complexe, se definesc noțiunile de tip şi clasă, necesare structurării bazei de obiecte complexe. În final, sînt ilustrate noţiunile anterior prezentate prin intermediul a trei limbaje dedicate: SQL Extins, FP şi Calculus (de fapt, calculul predicatelor de ordinul întîi).

Keywords: obiecte complexe, modele semantice de date, modele de date orientate pe obiecte complexe, mecanisme de abstractizare, tipuri şi clase, stări, scheme conceptuale, logici multisortate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mircea Râureanu, Sabin Chiricescu, Administration Languages for Complex Objects, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 33-38, 1992.