Action Logic, Programs and Interhuman Conflicts

Prof. Cornel Popa
Politehnica University of Bucharest

Abstract: Articolul ține de domeniul praxiologiei formale sau al logicii acțiunii. În primele două capitole, sunt utilizate concepte din logica acțiunii (situație acțională, scop, mijloc, directivă practică, acte elementare şi acte compuse etc.) pentru a construi modelele logice ale activităților umane, orientate spre scopuri şi a ilustra modul cum putem construi programe în Prolog pentru acestea. În ultimul capitol, utilizăm conceptele teoriei logice a scopurilor pentru a caracteriza noțiuni de conflict şi criza între participanţii la viața socială. Prezentăm, totodată, teoria propusă de profesorii W. Balzer şi Jorg Sander de la Universitatea din München, şi arătăm compatibilitatea dintre modelul propus de noi, şi teoria constructivă propusă de autorii germani.

Keywords: situaţie acţională, scop, directivă practică, program, conflict, criză.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Cornel Popa, Action Logic, Programs and Interhuman Conflicts, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 29-42, 2000.