Actes du colloque des docteurs en informatique

Abaidi M. (ed.)

Université de Bourgogne
Dijon, oct. 1990, 316 p.

Primul colocviu al doctorilor în informatică din Franţa a avut loc în perioada 15-16 octombrie 1990, în organizarea Laboratorului de informatică al Universităţii Bourgogne.

Obiectivul acestei manifestări l-a constituit prezentarea direcțiilor de evoluţie a principalelor domenii de cercetare în informatică, a rezultatelor așteptate pe termen mediu care pot interesa partenerii din economie, precum și a posibilităţilor de colaborare în cadrul unor proiecte comune de cercetare. Pentru atingerea acestui obiectiv s-a apelat la punctul de vedere autorizat a 24 de doctori în informatică, cu titlul obținut în Franţa, în perioada octombrie 1989 – septembrie 1990, În acest fel, s-a urmărit și crearea unei imagini asupra direcțiilor şi nivelului de pregătire asigurate prin activitatea de cercetare, avînd în vedere dificultățile resimţite în prezent în recrutarea unor specialiști de înalt nivel.

Instituţiile de cercetare reprezentate la această manifestare au fost: Centrul de cercetare în informatică din Nancy şi Laboratorul de informatică al Institutului naţional de ştiinţe aplicate din Lyon (cu cîte 4 comunicări), Laboratorul de metodologii și arhitectură sisteme informatice al Institutului Blaise Pascal din Paris (3), Laboratorul de inginerie informatică din Grenoble (2), Laboratorul de informatică al Universităţii Blaise Pascal din Clermont Ferrand (2), Diviziunea de inginerie informatică a Universităţii tehnologice din Compiègne (2), Facultatea de ştiinţe din Nantes, Institutul de matematică şi informatică al Universității din Neuchatel (Elveţia) împreună cu Universitatea din Marsilia, Laboratorul de informatică medicală din Dijon împreună cu Universitatea Paris XI, Departamentul de informatică al Universităţii din Limoges, Grupul de inteligenţă artificială al Centrului de studii şi cercetări din Toulouse, INRIA Roquencourt, Laboratorul de informatică al Universităţii din Toulouse. […]

eng. Gabriel Neagu
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Gabriel Neagu, Review of Actes du colloque des docteurs en informatique, by Abaidi M. (ed.), (Université de Bourgogne, Dijon, oct. 1990, 316 p), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 87-90, 1991.