About Fuzzification

Eng. Aurelia Cosmescu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: În lucrare sunt prezentate două metode de fuzzificare a funcțiilor continue, folosind principiul extensiei şi rețelele neuronale fuzzy.

Keywords: fuzzificare, regulator fuzzy, control fuzzy, principiul extensiei, rețele neuronale fuzzy.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Aurelia Cosmescu, About Fuzzification, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 47-51, 1997.