A Tutorial System – An Advance in Fuzzy Logic

Junior Lect., Eng. Alexandru Șerbănescu
Eng. Alexandru Popa
Politehnica University of Bucharest

Abstract: Lucrarea este dedicată tehnicilor moderne de învățare cu ajutorul calculatorului, fiind prezentat un tutorial conceput în scopul însuşirii rapide a logicii fuzzy cu ajutorul facilităților oferite de multimedia și Internet. Sunt prezentate de asemenea câteva din principiile care stau la baza unor asemenea instrumente de învățare.

Keywords: tutorial, sisteme fuzzy multimedia.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Alexandru Șerbănescu, Alexandru Popa, A Tutorial System – An Advance in Fuzzy Logic, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 21-27, 2000.