A Synchronization Mechanism Based on Event Blocks

Nicolae Robu

Technical University of Timişoara

Abstract: Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de sincronizare prin blocuri eveniment, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput și realizat de autor. sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C.

Se evocă noțiunea de bloc eveniment, iar apoi se arată modul de implementare a blocurilor eveniment propriu-zise, în executivul RTC86. Se pun în evidență funcţiile mecanismului de sincronizare prin blocuri eveniment. înglobat în executivul RTC86 şi principiile care au stat la baza implementării lor. Textul C al acestor funcţii este, şi el, redat.

Keywords: sincronizare, eveniment, proces, scheduler, așleptare, “time-out”.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae Robu, A Synchronization Mechanism Based on Event Blocks, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 45-47, 1994.