A Solution to Intelligent Supervision of Monovariable Adjusting Structures

Eng. Păstrăvanu O.
Eng. Ifrim S.
Dr. Eng. Lazăr C.

Politechnical Institute of laşi

Abstract: Pornind de la procedeul Aström-Hägglund de autoacordare a regulatoarelor PID, în lucrare se prezintă principii de supervizare inteligentă, utilizabile în conducerea evoluată a proceselor, precum şi implementarea numerică a acestora. Performanțele obţinute în reglarea unei bucle monovariabile sînt ilustrate prin intermediul unui studiu de caz.

Keywords: reglarea automată, stabilitate, autoacordare, regulator PID autoacordabil, implementarea.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Păstrăvanu O. Ifrim S., Lazăr C., A Solution to Intelligent Supervision of Monovariable Adjusting Structures, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 11-16, 1992.