A Software Tool for Sorting Out R&D Projects

math. Constanța Zoie Rădulescu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest
email: radulescu@u3.ici.ro

Abstract: În articol este prezentat un instrument sofware pentru asistarea deciziei în procesul de selecţie a proiectelor de cercetare dezvoltare (C-D) ţinând cont, în principal, de criterii de evaluare prestabilite și de evaluări făcute de referenţi de specialitate. Instrumentul software pune la dispoziţia managerului mai multe metode de decizie multiatribut, menite să-l asiste în analiza problemelor ce implică evaluarea cu mai multe criterii.

Keywords: metode de decizie multiatribut, evaluare, selecţie, peer review, sistem de competiţie.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Constanța Zoie Rădulescu, A Software Tool for Sorting Out R&D Projects, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 5-10, 1999.