A Reference Architecture for Feature-Based Modelling Systems

Econ. Claudia Ionescu
Math. Gabriela Dăncescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În acest articoi este prezentată o arhitectură de referință pentru sistemele de modelare bazate pe trăsături, proiectarea bazată pe trăsături, sistemul de management şi de definire a trăsăturilor, sistemul de verificare de cunoştinţe, strategiile de mapare, implementarea FSMT.

Keywords: sisteme de modelare, CAD/CAM, trăsături, modelare, strategii de mapare, sweep, solide.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Claudia Ionescu, Gabriela Dăncescu, A Reference Architecture for Feature-Based Modelling Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(2), pp. 23-30, 1995.