A Proof Theory for General Unification

Wayne Snyder (Birchäuser Publ. House, Boston, 1991, p. 178)

Această monografie a apărut în 1991, în seria “Progress in Computer Science and Applied Logic”, la editura Birkhäuser, autorul ei, Wayne Snyder, fiind un cercetător american de la Universitatea din Boston.

Volumul prezintă două generalizări ale unificării standard, respectiv unificarea în teorii ecuaţionale și unificarea de ordin superior, utilizînd metodele introduse de Herbrand şi dezvoltate de Martelli-Montanari în cazul unificării de ordinul întîi. Cadrul formal al teoriei unificării se bazează pe folosirea unui set non-determinist de “reguli de transformare” pentru transformarea sistemului de ecuaţii ce urmează a fi unificate într-o formă explicită de reprezentare a unificatorilor. Această abordare permite o analiză matematică elegantă a proprietăţilor unificării, pentru diferite cazuri, prin separarea instrumentelor logice de specificațiile procedurale, rezultînd un set de reguli de inferenţă pentru unificare, de unde și titlul cărţii.

Pe lîngă o prezentare unitară și clară a diverselor curente care s-au dezvoltat în domeniul unificării ecuaţionale și a unificării de ordin superior, volumul este considerat ca o primă analiză riguroasă a unei metode de unificare ecuațională, capabilă să enumere un set complet de E-unificatori pentru un set arbitrar E de ecuaţii. […]

Math. Dan Nicolăiţă 
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Dan Nicolăiţă, Review of A Proof Theory for General Unification, by Wayne Snyder (Birchäuser Publ. House, Boston, 1991, p. 178), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 82, 1992.