A Principled Approach for the Evaluation of the Usability of Interactive Systems

Econ. Costin Pribeanu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Evaluarea interfețelor om-calculator este strâns legată de conceptul de utilizabilitate. Derivarea unor principii de proiectare care să ghideze proiectarea sistemelor interactive este o problemă de interes actual, care poate fi privită din diferite perspective. În cadrul acestui articol, se prezintă unele aspecte privind criteriile de evaluare a utilizabilității şi o abordare privind gruparea principiilor de utilizabilitate, orientată pe trăsături ale interfeţei.

Keywords: interacțiune om-calculator, principii de proiectare, evaluarea interfeței utilizator, utilizabilitate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Costin Pribeanu, A Principled Approach for the Evaluation of the Usability of Interactive SystemsRomanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 29-34, 1997.