A Phenomenological Paradigm of Hardware. Applications: A Parallelism Concept

Eng. Ion Mincă

Institute for Computing Technique

Abstract: Se prezintă o paradigmă a domeniului hardware, fundamentată pe principii de teoria cunoaşterii. Pe această bază se dezvoltă un concept al paralelismului.

Keywords: hardware, paradigmă, ontologie, noi arhitecturi, paralelism.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Mincă, A Phenomenological Paradigm of Hardware. Applications: A Parallelism Concept, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 61-70, 1993.