A New Fuzzification Method and Its Application in Fuzzy Control

Eng. Cezar lonescu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Articolul prezintă o metodă de determinare a gradului de apartenență a unei variabile crisp la o mulțime fuzzy. Prima secțiune analizează critic modul clasic de determinare a gradelor de apartenență şi proiectarea regulatoarelor fuzzy. În a doua secţiune este prezentată noua metodă de fuzzificare prin intermediul unui exemplu concret: determinarea gradelor de apartenență a înălțimilor la mulțimea fuzzy, descrisă de variabila lingvistică “înălțime medie”, precum și o comparație cu metode similare, propuse anterior. A treia secțiune analizează relevanța metodei de fuzzificare în contextul controlului fuzzy. Ultima secțiune prezintă concluziile articolului.

Keywords: mulțimi fuzzy, control fuzzy.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Cezar lonescu, A New Fuzzification Method and Its Application in Fuzzy Control, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 43-46, 1997.